Noodsignaal over opwarming van de aarde

1 juni, 2011

Volgens het IEA bereikte de uitstoot van broeikasgassen in 2010 het hoogste niveau ooit. Het agentschap vreest dat de kritische grens van twee graden celsius opwarming snel wordt bereikt. De opwarming van de aarde met twee graden of meer heeft zeer ernstige gevolgen voor mens, natuur en zeespiegelstijging. 

“Deze nieuwe cijfers onderstrepen hoe acuut het probleem is”, zegt klimaatspecialist van Hivos, Eco Matser. Het kabinet Rutte heeft bij haar aantreden zoals bekend de klimaatambitie teruggebracht van 30 naar 20 procent. Het versoberen of afschaffen van fiscale regelingen voor groen autogebruik stemt eveneens niet optimistisch.

Gekke GerritNederland is hard op weg de Gekke Gerrit van Europa te worden waar het gaat om het terugdringen van CO2 uitstoot en het vergroenen van de economie. Duitsland haalt zesmaal zoveel uit duurzame energiebronnen dan Nederland. Twee weken geleden nam de Britse regering een historisch besluit om de uitstoot van koolstofdioxide in ruim tien jaar tijd te halveren. Dit besluit van de regering Cameron vloeide voort uit de aanbevelingen van een onafhankelijke commissie die advies uitbracht over klimaatverandering.

Matser: “We moeten nog goed in de details duiken maar op het eerste gezicht kan het contrast met de polder haast niet groter. De Britten tonen ambitie én realiteitszin in de strijd tegen klimaatverandering. De Nederlandse regering doet het tegenovergestelde. Het kabinet Rutte kijkt niet verder dan de korte termijn.”  Hivos hoopt dat de cijfers van het IEA Nederland bewegen tot het bijstellen van haar klimaatbeleid. Gezien de mondiale uitdagingen valt daarmee geen dag te verliezen. 

“Dit korte termijn kabinet praat graag over eigenbelang, maar als het gaat om de negatieve gevolgen van klimaatverandering, die ook ons zullen raken, heeft de ploeg van Rutte ‘eigenbelang’ verkeerd gedefinieerd. Het bestrijden van klimaatverandering zou een topprioriteit moeten zijn”, aldus Matser. 

Lees ook