Noodoproep voor Iraanse handtekeningenactiviste Fati

1 februari, 2011

Fati werd in december 2010 veroordeeld door Iraanse rechters voor het verzamelen van handtekeningen. Sadr benadrukt dat Fati daarmee niets crimineels heeft gedaan. De handtekeningenactie was bedoeld om discriminerende wetgeving tegen vrouwen uit te bannen. Ook activiste Maryam Bidgoli loopt gevaar om gearresteerd te worden. Zij is net als Fati in december 2010 veroordeeld voor het inzamelen van digitale handtekeningen voor de ‘One Million Signatures Campaign’.

Ziek
Er is weinig bekend over het lot van de handtekeningenactiviste. Fati werd op 28 januari opgepakt op een snelweg tussen Teheran en Qom, zelfs haar familie weet niet waar ze wordt vastgehouden. Fati is ziek en het is ernstig de vraag of ze medicijnen krijgt die ze nodig heeft in haar toestand.

Shadi Sadr won in 2009 de mensenrechtentulp en strijdt als advocaat voor vrijlating van politieke gevangenen in Iran. Sadr roept de Nederlandse overheid en de Europese Unie op om druk uit te oefenen op de Iraanse autoriteiten om te stoppen met vervolging van vreedzame activisten en om mensenrechtenschenders actief te vervolgen onder internationaal recht voor de misdaden die zij plegen in Iran.

Lees ook