Hivos jaarverslag 2010: successen en zorgen

16 mei, 2011

>> Lees het jaarverslag online
>> Download het jaarverslag (PDF)
>> Vraag het jaarverslag aan

MedefinancieringVoor Hivos zelf en haar alliantiepartners werd het jaar sterk bepaald door de toekenning van subsidie in het kader van het medefinancieringsstelsel (MFS-2), die ons in staat stelt om ook de komende vijf jaar door te gaan met het steunen van partners. Bovendien wisten wij in 2010 wederom meer middelen uit andere bronnen dan het MFS te werven. Dat laat onverlet dat met de komst van het nieuwe kabinet vorig jaar de discussie over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid volop gevoerd wordt.

Ontwikkelingssamenwerking is weerbarstige materie en een zaak van de lange adem. Dat vraagt om optimisme, vertrouwen in de kracht van mensen en blijvende inzet. Dat alles ten behoeve van meer rechtvaardigheid in de wereld, met betere kansen voor al haar burgers.

Foto: Eldad Mark

Lees ook

 • marshes 3

  Positief nieuws uit Zuid-Irak

  21/07/2016

  De maand juli brengt positief nieuws uit de zuidelijke provincies in Irak. Op 13 juli ontmoette de Nederlandse ambassadeur Jan Waltmans een grote groep mensenrechtenverdedigers en later die week behaalden maatschappelijke organisaties een groot succes toen UNESCO het moerasgebied de Ahwar toevoegde aan de Werelderfgoedlijst.

  Lees meer

 • Leeds pride def

  Uitsluiting is dodelijk; aidsconferentie Zuid-Afrika

  14/07/2016

  Meer dan de helft van de mensen met een verhoogde kans op hiv-besmetting kent zijn of haar hiv-status niet. Levensgevaarlijk vindt Hivos, dat pleit voor toegang tot informatie, zorg en voorzieningen zoals hiv-tests voor iedereen, c.q. een aanpak gebaseerd op mensenrechten.

  Lees meer

 • textielconvenant-1170-583-1170x583

  Hivos ondertekent convenant Kleding & Textiel

  04/07/2016

  Hivos ondertekent namens de coalitie Stop Kinderarbeid vandaag samen met 55 kledingbedrijven, hun brancheorganisaties, de overheid en een aantal andere ngo’s en vakbonden het convenant Kleding & Textiel. Met dit convenant bundelt een brede coalitie zijn krachten om de internationale kleding- en textielsector verder te verduurzamen. Het is voor het eerst, zowel in Nederland als wereldwijd, dat een […]

  Lees meer