Hivos jaarverslag 2010: successen en zorgen

>> Lees het jaarverslag online
>> Download het jaarverslag (PDF)
>> Vraag het jaarverslag aan

MedefinancieringVoor Hivos zelf en haar alliantiepartners werd het jaar sterk bepaald door de toekenning van subsidie in het kader van het medefinancieringsstelsel (MFS-2), die ons in staat stelt om ook de komende vijf jaar door te gaan met het steunen van partners. Bovendien wisten wij in 2010 wederom meer middelen uit andere bronnen dan het MFS te werven. Dat laat onverlet dat met de komst van het nieuwe kabinet vorig jaar de discussie over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid volop gevoerd wordt.

Ontwikkelingssamenwerking is weerbarstige materie en een zaak van de lange adem. Dat vraagt om optimisme, vertrouwen in de kracht van mensen en blijvende inzet. Dat alles ten behoeve van meer rechtvaardigheid in de wereld, met betere kansen voor al haar burgers.

Foto: Eldad Mark

Lees ook

 • Age of Wonderland 2015

  07/10/2015

  Age of Wonderland is een vierjarig programma van Hivos en Baltan Laboraties met als partner de Dutch Design Week. Dit jaar wordt Age Of Wonderland voor de tweede keer georganiseerd voorafgaand en tijdens de Dutch Design Week.

  Lees meer

 • Foto: Hivos People Unlimited

  Asielopvang holt ontwikkelingsbudget uit

  01/10/2015

  Nederland besteedt dit jaar bijna één vijfde van het budget voor ontwikkelingssamenwerking aan de opvang van asielzoekers. Dit gaat rechtstreeks ten koste van activiteiten in landen waar vluchtelingen vandaan komen.

  Lees meer

 • Copyright PVDA

  Extra asielopvang niet ten koste van ontwikkelingssamenwerking

  31/08/2015

  Het vluchtelingenprobleem vereist humane en adequate oplossingen. Naast het bieden van fatsoenlijke opvang moet Nederland ook de oorzaken van conflicten aanpakken. Ontwikkelingssamenwerking speelt daarbij een belangrijke rol.

  Lees meer