Nieuw rapport vrouwenbesnijdenis Irak

10 mei, 2012

Er wordt vaak aangenomen dat het fenomeen vrouwenbesnijdenis met name voorkomt in de Koerdische regio van Iran. Een recent onderzoek (vermeld door Koerdische website Rudaw) van WADI toont nu aan dat dit niet het geval is en dat de traditie onder meerdere bevolkingsgroepen voorkomt. De vragenlijst bestaat uit 61 vragen en is ingevuld door meer dan 1200 vrouwen boven de 14 jaar uit de etnisch diverse regio Kirkuk. Hieruit bleek dat zo’n 15% van de vrouwen onder de 20 jaar zijn besneden en 80% van de oudere vrouwen. Hiervan is 65% Koerdisch, 25% Arabisch en 12% afkomstig uit Turkmenistan. Verder behoort 40% van de ondervraagde vrouwen tot de soennitische moslimgemeenschap, 23% tot de sjiitische moslims en 42% behoort tot de Kakayi minderheid. Als redenen voor het besnijden van vrouwen wordt dan ook vaak ‘traditie’ of ‘religie’ genoemd.

Dit onderzoek laat zien dat vrouwenbesnijdenis in veel (religieuze) culturen in Irak voorkomt en niet alleen in de Koerdische regio. Er wordt verwacht dat het aantal jonge besneden meisjes zal dalen maar nog steeds is het huidige aantal gevaarlijk, volgens Falah Muradkhan, WADI coördinator in Irak. Awezan Nuri, activiste uit Kirkuk,: “Dankzij activiteiten van vrouwengroepen in Kirkuk is het aantal gevallen afgenomen, maar sommige mensen staan nog steeds achter de traditie en de culturele opvatting dat onbesneden vrouwen niet rein zijn.” In een dorp dat bezocht werd door de onderzoekers bleken 35 van de 37 vrouwen besneden te zijn. Bovendien hebben zij ook hun eigen dochters deze traditie laten ondergaan. Nuri zegt dan ook dat er doorgegaan wordt met pogingen om vrouwenbesnijdenis te voorkomen, zeker nu bij wet bepaald is dat het een illegale traditie is.

Geen islamitische wetten, wel Koerdische

In 2006 hield de Egyptische Azhar Universiteit een conferentie voor islamitische academici uit de hele wereld om het probleem te bespreken. Aan het eind van de conferentie verklaarden de wetenschappers dat het uitvoeren van vrouwenbesnijdenis een misdaad is. Ahmad Shafeyi, lid van de Fatwa commissie van de Islamitische Wetenschappers Unie te Koerdistan: “Er zijn geen Hadith (uitspraken van de profeet Mohammed) over vrouwenbesnijdenis, dus als medisch bewezen is dat het nadelig kan zijn voor de gezondheid van vrouwen, dan is het beter om het niet te doen.” Islamitische wetenschappers hebben het gebruik nog niet expliciet illegaal gemaakt. Shafeyi zegt: “De islam heeft nog geen wetten tegen vrouwenbesnijdenis en heeft dit ook niet aangemoedigd.”

Vrouwenbesnijdenis valt onder de wet tegen huiselijk geweld van het Koerdische parlement en degenen die het uitvoeren worden dan ook gestraft. Volgens deze wet krijgen gezondheidszorgmedewerkers zelfs een zwaardere straf: tot 15 jaar gevangenisstraf en een boete van $12,000.

Volgens Gasha Dara, de voorzitter van het comité voor vrouwenrechten in het Koerdisch parlement, kan vrouwenbesnijdenis nooit helemaal voorkomen worden. Maar WADI blijft doorgaan met het doorbreken van het taboe en pogingen om vrouwenbesnijdenis te voorkomen.

De regering in Bagdhad wordt dan ook opgeroepen om dit problem zo snel mogelijk op de agenda te zetten en manieren te bespreken om vrouwenbesnijdenis terug te dringen.

Lees ook