Nauwe samenwerking Oxfam Novib en Hivos

24 november, 2009

Overlapping voorkomen
Oxfam Novib en Hivos hebben hun strategische plannen voor de komende periode in goed onderling overleg opgesteld. Oxfam Novib kiest voor een duidelijke focus op de moeilijkst toegankelijke, vaak instabiele en armste landen. Dat leidt tot een drastische reductie van het aantal landen. In dit proces is nauw samengewerkt met Hivos om overlappingen te voorkomen. Oxfam Novib trekt zich in de komende periode terug uit ondermeer Latijns Amerika, Indonesië, Kenia en Tanzania. Hivos blijft daar actief, maar trekt zich terug uit Mozambique, Centraal Azië en een aantal midden inkomenslanden als Costa Rica, El Salvador en Kazachstan.

Samenwerking
Dat betekent concreet dat de twee organisaties helemaal niet meer in dezelfde landen actief zullen zijn: alleen in Oeganda en Zimbabwe blijven beide organisaties met een eigen landenprogramma aanwezig. Daarnaast zullen beide organisaties op themagerichte regionale programma’s blijven werken. Zo zet Oxfam Novib vooral in op basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg en op veiligheid en bouwt Hivos verder aan haar programma op het gebied van goed bestuur, ICT media actief burgerschap, zelfbeschikking en vergroening van de economie. Daarnaast gaan de organisaties nauw samenwerken bij de keuze en inkoop van leveranciers van diensten zoals onder meer de huisbankier en juridische adviseurs.

Oxfam Novib directeur Theo Bouma en Hivos directeur Manuela Monteiro zijn beschikbaar voor interviews en verdere uitleg.

Ook ViceVersa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking,schreef over dit nieuws:
> Nieuws: Nauwe samenwerking Oxfam Novib en Hivos

Download onder aan de pagina de managementsamenvatting van Oxfam Novib IMPACT/alliantieaanvraag

Lees ook