National Biodigester Programma in Cambodja

In Cambodja investeert het Hivos klimaatfonds in het zogenaamde National Biodigester Programme. Kleinschalige biogasinstallaties geven 17.500 boerenfamilies de beschikking over biogas en organische mest.

 

Hivos Item

Het programma krijgt ondersteuning van de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV) en andere donoren. De boerenfamilies betalen zelf het grootste deel van de investering voor deze installaties. De bouw en het onderhoud van de kleinschalige biogasinstallaties staan onder strikt toezicht om de kwaliteit te handhaven. De installaties met een gemiddelde grootte van 6 m3 draaien op dierlijke mest van koeien en varkens. De families gebruiken het gas om te koken en sparen daarmee veel brandhout en houtskool uit. Koken op biogas is bovendien gezonder en sneller. De vergiste mest is een prima organische meststof voor het telen van groente en rijst. Ook reduceert de biogasinstallatie de uitstoot van broeikasgassen.

Tekort aan energie in Cambodja Veel mensen in Cambodja hebben geen beschikking over gas en stroom. Vooral op het platteland is er een tekort aan energie. Zo gebruiken de boerenfamilies petroleum voor verlichting en brandhout om te koken. Het gebruik van brandhout heeft allerlei nadelen. Brandhout is niet efficiënt, leidt tot ernstige ontbossing en is slecht voor de gezondheid. Vooral vrouwen en kinderen zijn veel tijd kwijt met het verzamelen van hout. En het zijn ook de vrouwen en kinderen die veel rook inademen tijdens het koken op open vuur. Dit is slecht voor longen en luchtwegen en tast op termijn de gezondheid aan.

Biogasinstallaties Een eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin beschikt over minimaal twee stuks vee of vier varkens. Vaak worden ook de toiletten hierop aangesloten. Een dergelijke installatie levert voldoende gas voor een kooktoestel en een lamp. Biogas is bij uitstek duurzaam te noemen. De installaties worden gemaakt van duurzame materialen zoals hout en beton. De bouw wordt verzorgd door lokaal getrainde technici, uiteraard volgens strikte kwaliteitsnormen.  

Vloeibare mest uit de biogasinstallatie voor de verbouw van bonen Ervaring leert dat de aanschaf van een installatie, zo’n 300 tot 400 euro, binnen enkele jaren wordt terugverdiend door besparingen op de kosten van brandhout en petroleum. Het restproduct, organische mest, is bovendien een zeer waardevolle meststof in de landbouw. Koken op biogas kent verder geen luchtverontreiniging in tegenstelling tot koken op gesprokkeld brandhout.

Climate Neutral Group Hivos en Climate Neutral Group (CNG) hebben hun krachten gebundeld. Samen geven ze invulling aan het doel om zoveel mogelijk organisaties klimaatneutraal te laten opereren. Het biogasproject in Cambodja is ontwikkeld onder de Gold Standard. Dat wil zeggen volgens de  strengste internationale voorwaarden en met aantoonbare bijdrage aan lokale ontwikkeling.