Mooie woorden maar harde klappen

Eerste reactie Hivos: uitwerking van de bezuinigingen disproportioneel en ouderwets.

Minister Ploumen treft maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties disproportioneel hard, zo blijkt uit haar vandaag gepubliceerde nota ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’. “De minister schrijft mooie, lovende woorden over ontwikkelingsorganisaties, maar de wijze waarop ze de bezuinigingen invult is daarmee in strijd”, oordeelt algemeen directeur van Hivos Manuela Monteiro.

“Wie de grote problemen van nu zoals negatieve effecten van klimaatverandering, energieschaarste, slecht bestuur en sociale ongelijkheid in lage- en middeninkomenslanden effectief te lijf wil gaan, heeft burgers, hun organisaties en hun creativiteit keihard nodig. In dit licht bevreemdt de keuze van de minister mij om een kwart van alle bezuinigingen juist hier te laten vallen”, vervolgt Monteiro.

Watchdogs

De analyse van de regering snijdt hout maar de keuzes die zij vervolgens maakt, zijn traditioneel en blijven teveel steken in ‘klassieke hulp’. De problematiek in lage inkomenslanden en opkomende economieën concentreert zich rond grote sociale tegenstellingen en een dito politieke machtsongelijkheid tussen maatschappelijke groepen. Dat vraagt om meer controle op de macht en het steunen van watchdogs. Wie het bedrijfsleven een duw in de rug geeft zal ook controle op naleving van arbeidsrechten serieus moeten nemen en krachten die overheden onverminderd ter verantwoording blijven roepen.

Liberaal model

“In een nieuwe agenda waarin handel, hulp en investeringen hand in hand gaan mag juist meer nadruk gelegd worden op de innovatieve inzet van mondige burgers. Maar in plaats daarvan halveert de regering de countervailing power”, zegt Monteiro. “Ondanks alle mooie woorden in de nota kiest de minister duidelijk voor een liberaal model van economie en bedrijfsleven met een marginalisering van tegenkrachten. Een verkeerde keuze.”

Andere aanpak

Ondanks het sombere algemene financiële kader ziet Hivos ook mogelijkheden. Met name waar het gaat om de versterking van vrouwenrechten, en samenwerking op de beleidsprioriteiten voedselzekerheid en SRGR. Ook de ruimte die de minister biedt aan vernieuwende en gewaagde voorstellen is te prijzen. Monteiro: “Dit is bij uitstek ruimte waar wij ons thuis voelen.”

Klimaatgelden

De lijn die onder het kabinet Rutte I werd ingezet om klimaatgelden, ter ondervanging van negatieve effecten van klimaatverandering in ontwikkelingslanden, uit ontwikkelingsgeld te halen wordt door Rutte II voortgezet. Deze klimaatsverplichtingen vloeien voort uit internationale afspraken en zijn bedoeld om additioneel geld te leveren voor de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen, vooral veroorzaakt door de rijke industrielanden. Nu wordt er extra bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en krijgen arme landen in feite een sigaar uit eigen doos.