Ministerie van Energie Indonesie en Hivos tekenen akkoord Sumba

15 februari, 2013

Eco Matser van Hivos is blij met de overeenkomst. "Alleen kunnen we de doelstelling nooit realiseren. We hebben vanaf het begin aangestuurd op  nauwe samenwerking met andere partijen. Deze stap van het Ministerie  van Energie is meer dan welkom".

Hivos blijft nauw betrokken in het proces. Zo zal Hivos de rol als secretariaat voor alle betrokken partijen op zich nemen. “Een onafhankelijk rol waarin we mee kunnen helpen,  maar ons ook kritisch kunnen opstellen”.
  

Ambitieuze plannen
 De overeenkomst werd tijdens een driedaagse bijeenkomst over Sumba gesloten. Overheden, bedrijven en NGO’s bespraken de stand van zaken. Er liggen ambitieuze en concrete plannen voor waterkracht, zonnepanelen en windenergie. Een deel van deze plannen wordt nu al uitgevoerd. Vertegenwoordigers van NGO’s wijzen wel op het belang van goede monitoring. Sommige  instanties richten zich te veel op kwantitatieve doelstellingen.  En het gaat niet zozeer om de aantallen, maar om de duurzaamheid en kwaliteit. De biogasinstallaties van Hivos werden tijdens de bijeenkomst als voorbeeld genoemd, omdat deze installaties ook op de langere termijn nog goed werken. De universiteit van Kupang is bereid om als onafhankelijke instantie de voortgang en duurzaamheid van de oplossing te volgen.

Met deze vergadering in Jakarta en het ondertekenen van de overeenkomst, gaat het initiatief Sumba 100% Duurzaam een nieuwe fase in. De focus ligt nu op de uitvoering: met inwoners, overheden, NGO’s en bedrijven op Sumba aan de slag om duurzame energie bij de mensen thuis te krijgen.

Lees ook