Beeld2
Foto: Nómada, Carlos Sebastián.

Mensenrechtenverdedigers in gevaar

Costa Rica krijgt grote aantallen vluchtelingen binnen uit buurlanden als Guatemala, Honduras en Nicaragua, waar geweld hoogtij viert. Sommige groepen zijn in acuut gevaar. Vooral vrouwen, LHBT’ers, inheemse volkeren, journalisten en mensenrechtenverdedigers. Ze hebben te maken met haatdragende taal, doodsbedreigingen, gevangenisstraf en moord. We spraken met de vrouw die verantwoordelijk is voor het Hivos platform Nexos, dat elke dag opnieuw levens redt.

Fanny Polanía is projectmanager bij Hivos in Costa Rica. “De toestand in Midden-Amerika is erg moeilijk op dit moment,” vertelt ze. “Costa Rica valt vergeleken met de rest nog mee. Hier hebben we al tientallen jaren vrede, terwijl andere landen corrupte overheidsinstanties hebben, straffeloosheid, territoriale strijd, gewelddadige bendes, mensensmokkel en handel in wapens en drugs. Maar ook wij hebben het moeilijk. Costa Rica is klein en krijgt heel weinig steun van andere landen. En ook al is corruptie hier niet zo wijdverbreid, het is er wel.”

Succesvolle projecten

“Nexos is een platform dat 21 mensenrechtenorganisaties uit Midden-Amerika verbindt. Hiermee maken we echt verschil op nationaal en internationaal niveau. Als vrouwen in gevaar zijn kunnen ze nu bijvoorbeeld een simpel sms’je sturen met ‘SOS’. Zelfs in afgelegen gebieden in Nicaragua gaat het recordaantal vrouwenmoorden omlaag, dankzij Nexos.” “In Honduras laten we jonge mensen straattheater maken om meer bewustzijn te creëren rond de problemen van LHBT’ers. Ook zijn we aan het lobbyen en stimuleren we de dialoog tussen de zakenwereld en maatschappelijke organisaties, om begrip te creëren en tot positieve actie te komen. En we bieden rechtsbijstand, waarmee we onschuldige mensen uit de gevangenis weten te houden.”

Nederlandse ruimdenkendheid

“Weet je, ik heb dertien jaar in Nederland gewoond. Ik weet nog hoe het voelde om overal naartoe te kunnen en gewoon te zeggen wat ik dacht. Dat soort vrijheid, daar vecht ik voor. Nexos is een tweejarig programma, de financiële steun van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken stopt in 2018. Als we dingen blijvend willen veranderen, hebben we ook daarna steun nodig van vrienden overzee, zowel financieel als moreel en politiek. Nederland kan een fantastische pleitbezorger zijn binnen Europa. Jullie hebben precies de juiste ervaring en mentaliteit. Mijn hoop is gevestigd op de Nederlandse ruimdenkendheid en solidariteit.”

Fanny heeft haar hele werkende leven tot nu toe gewijd aan mensenrechten. Het is een passie, ik zet me daar dag en nacht voor in. "Zeker, dat kost je wat in persoonlijk en professioneel opzicht. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit de manier is om aan een betere toekomst te bouwen."