In memoriam: Saskia StuivelingSaskia Stuiveling had maar twee jaar nodig om Hivos voorgoed te veranderen. Ze was verstandig en vernieuwend, daadkrachtig en diplomatiek. In 1983 en 1984 stond ze, als voorzitter van de Raad van Toezicht, aan de basis van de professionele organisatie die Hivos is geworden. Afgelopen 20 april is zij op 71-jarige leeftijd onverwacht overleden. Bedroefd en dankbaar nemen wij afscheid van haar.

“Saskia was een stevige dame, die we wel eens ‘La Stuif’ noemden”, zegt Jan de Witte, interim directeur in die tijd. “Dat stevige hadden we ook nodig, want we waren hard gegroeid en onze platte organisatie functioneerde niet meer. Saskia had het lef om tot een reorganisatie te besluiten, maar ook de wijsheid om die door zittende staf te laten uitvoeren. Ze trok duidelijke grenzen, enthousiasmeerde het bestuur en de staf en gaf ruimte en verantwoordelijkheid aan de uitvoerders van de plannen.”

Zo groot als Saskia’s inzet was voor de reorganisatie van het jonge Hivos, zo groot was ook haar hart voor de zaak. Ze deelde onze humanistische idealen en was een bekwaam pleitbezorger van het Hivos-programma uit die tijd. Toch was er één probleem dat haar bijzonder aan het hart ging: de onderdrukking van het Chileense volk onder Pinochet. Saskia speelde een belangrijke rol in de steun die Hivos gaf aan Chileense verzetsbewegingen en mensenrechtenactivisten. Die steun was politiek beladen, niet zonder veiligheidsrisico’s en logistiek erg ingewikkeld. Mede dankzij Saskia Stuiveling lukte het Hivos desondanks om in Chili te blijven werken.

Zij die met haar mochten werken in de tachtiger jaren en de huidige medewerkers van Hivos wensen de familie en vrienden van Saskia veel sterkte toe. Ook wij zullen haar blijven herinneren.