Responsive image

Loftrompet kabinet voor Child Labour Free Zones

2 maart, 2015

Het kabinet onderschrijft het doel van de nota volledig en geeft aan dat er de komende jaren hard gewerkt moet worden om kinderarbeid internationaal verder terug te dringen. Onze Child Labour Free Zones worden door de minister genoemd als een uitstekend voorbeeld van de geïntegreerde aanpak die nodig is om kinderarbeid tegen te gaan. Lees de volledige kabinetsreactie.

Child Labour Free Zones zijn geografische gebieden waar alle kinderen systematisch uit het werk worden gehaald en worden ge(re)integreerd in formeel, fulltime onderwijs.

Zie ook:
Stop Kinderarbeid verheugd over voorstel van Kamerlid Roelof van Laar

Lees ook