Lees Corinas nieuwste blog: Blijf weg uit de zon

20 december, 2009

Blijf weg uit de zon

‘Blijf uit de zon vandaag’ In alle kranten staan deze dagen waarschuwingen voor verhoogde UV straling. Waardes van meer dan 18 zijn gemeten, en dat is zelfs voor La Paz erg hoog.

Bolivia is een van de landen die de gevolgen van de klimaatsverandering dagelijks ondervindt. Normaal hoort het nu hard te regenen, maar de zon schijnt. Uit de dikke wolken die er wel zijn, valt geen regen. Op de hoogvlakte is het inzaaien laat van start gegaan omdat het pas eind november is gaan regenen. Op dat moment waren er al honderden lama’s bezweken door gebrek aan voedsel en water. De gletschers smelten en dat levert op de middellange termijn problemen op voor de watervoorziening van La Paz.

Waar je vroeger kon skieën op de Chacaltaya berg, kun je nu alleen wandelen. Temperaturen in het droge zuiden van Bolivia, de Chaco, liepen in september en oktober zo hoog op dat het water op de waterplaatsen verdampte en het vee niets meer te eten of drinken had. Nog niet op zo’n schaal als nu in Kenya, maar toch hebben veel koeien de droogte en hitte niet overleeft. Een imposante waterval in de Yungas is verworden tot een dun straaltje. Waar wel veel regen valt is in het lager gelegen Chapare, het productie gebied voor cocablad, en Santa Cruz. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden.

Als er geen stringente maatregelen worden genomen, zal dit het beeld worden van Bolivia in twintig jaar: stijging van temperaturen, smeltende gletschers, aanhoudende droogte op de altiplano, de Chaco zal in een woestijn veranderen, en delen van de lagere departementen zullen onder water lopen. Veeteelt is dan niet meer mogelijk. In La Paz zal weer malaria voorkomen. Het waterniveau van het Titicaca meer zal dalen en delen van het meer zullen droogvallen. Deze en meer voorspellingen komen van de stichting Amigos de la Naturaleza, ondermeer gespecialiseerd in klimaatsverandering. Deze stichting wordt door de Nederlandse ambassade gesteund.

Het is dan ook te begrijpen dat president Morales flink uitvalt op de conferentie in Kopenhagen. Met gezoute uitspraken zoals: ‘wij indiaanse volkeren komen van een cultuur die leven waardeert, het westerse systeem heeft een cultuur die leidt tot dood’. En met grote vriend Hugo Chavez van Venezuela onderstrepen ze: verander het systeem, niet het klimaat’. Evo stelt voor om een mondiaal referendum te houden om de steun van de wereldbevolking te krijgen voor meer stringente maatregelen. De uitslag zou nog wel eens kunnen tegenvallen.

Bolivia heeft een enorme biodiversiteit en de regering loopt daar graag mee te koop, maar er is geen uitgewerkt beleid om dat te handhaven. Wanneer het om overheidsprojecten gaat, worden milieu impact studies oppervlakkig en snel gedaan. Er zijn maatregelen om het toenemende verkeer dat de stad vaak lam legt, te beperken. Er is geen beleid om CO2 bonussen te verkopen, terwijl Bolivia veel bos heeft (nog wel!). Illegale houtkap en stropen is aan de orde van de dag. Het zou helpen als de regering de hand ook eens in eigen boezem zou steken.

>> Lees alle blogs van Corina Straatsma

Lees ook