Kom in actie tegen enorme bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking

diederik samsomDe forse bezuiniging door het kabinet Rutte II op ontwikkelingssamenwerking – oplopend tot één miljard euro van in totaal 4,5 miljard euro – wordt nu echt voelbaar. Zo zal Hivos het vanaf volgend jaar moeten stellen met 80% minder fondsen van de Nederlandse overheid. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen daarvan en vragen u om onze mailactie (zie hieronder) te steunen.

Onrecht

Door de bezuinigingen moeten wij, net als onze Nederlandse collega’s, het leeuwendeel van de opgebouwde samenwerkingsverbanden met lokale organisaties en mensenrechtenactivisten in lage- en middeninkomenslanden noodgedwongen stopzetten. Dit heeft enorme impact op de levensomstandigheden en kansen van velen die leven in armoede en strijden tegen onrecht.

Ofschoon Hivos meer dan de helft van haar omzet haalt uit andere financieringsbronnen dan de Nederlandse overheid, wordt ons werk in ontwikkelingslanden als gevolg van de bezuinigingen sterk ondermijnd. Een paar voorbeelden: Onze steun aan onafhankelijke journalisten in dictatoriale landen kunnen we niet langer garanderen. Hetzelfde geldt voor steun aan homoactivisten in Afrika, die hun leven op het spel zetten voor een gelijkwaardige positie in de samenleving.

Gerichte financiering van duurzame landbouw komt op de tocht te staan. Onze inzet om vrouwenbesnijdenissen in het Midden-Oosten tegen te gaan zullen we, zoals het er nu uitziet, moeten staken. Dit is bijzonder slecht nieuws voor de vrouwen en meisjes in onder meer Irak, waar Hivos de afgelopen jaren indrukwekkende resultaten heeft geboekt.

Temidden van vluchtelingenstromen en conflicten, besluit de regering dat het financieren van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden een grotere prioriteit geniet dan het steunen van lokale maatschappelijke organisaties die werken aan democratie, mensenrechten en ontwikkeling.

Actie

Daarom hebben wij samen met collega-organisaties een actie opgezet om politici in Den Haag op andere gedachten te brengen. Expliciet hebben wij onze achterban gevraagd om een mail sturen aan de politiek leider van de PvdA, Diederik Samsom, met de oproep dat hij zich inzet voor sterke maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden.

Doe ook mee, stuur een mail aan Diederik Samsom

Wij kiezen dit moment aangezien de Tweede Kamer op woensdag 22 april een belangrijk overleg heeft gepland over de financiering van maatschappelijke organisaties.

Zie ook de brief van Hivos aan de Tweede Kamerleden en de brief van Hivos aan minister Ploumen.