Koffieboeren in zwaar weer door klimaatverandering

1 juli, 2014

Klimaatverandering eist inmiddels duidelijk zijn tol in Brazilië, Guatemala, Tanzania en Vietnam, met naar verwachting ernstige gevolgen voor de koffieteelt in deze landen. Onderzoek wijst uit dat ook in Oeganda de landbouwgrond die geschikt is voor de teelt van Arabicakoffie de komende jaren drastisch zal afnemen. Door de opwarming van de aarde gedijen in Centraal Amerika plagen en ziektes die de koffieoogst aantasten.

Deze voorbeelden wijzen erop dat het bieden van weerstand tegen steeds grilliger weerspatronen een van de belangrijkste uitdagingen is voor koffieboeren. “De sector moet collectief investeren in aanpassingen aan het klimaat en daarnaast effectieve en langdurige steun garanderen aan boeren in alle koffielanden”, aldus Sjoerd Panhuysen, hoofdauteur van de barometer.

Toenemende vraagOndertussen blijft de vraag naar koffie almaar toenemen. Men schat in dat de koffieproductie de komende vijf jaar met 15% verhoogd moet worden, wil men in 2020 beantwoorden aan de vraag naar 165 miljoen zakken à 60 kilo. De koffieconsumptie ligt het hoogst in de VS, Brazilië en Europa. Bovendien heeft de stijging van het besteedbare inkomen en de levensstandaard, met name onder de groeiende Aziatische middenklasse, een positieve invloed op de vraag naar koffie.

Keurmerken zoals Fairtrade (FT), Rainforest Alliance, (RA) Organic en UTZ hebben het doel de koffieteelt duurzamer te maken. Er is echter sprake van een groeiende kloof tussen de hoeveelheid gecertificeerde en geverifieerde koffie die beschikbaar is (40% van de wereldwijde productie) en de hoeveelheid die daadwerkelijk als gecertificeerd wordt ingekocht door handelaars en branders. Slechts een kwart van de FT, RA en UTZ koffie wordt als zodanig verkocht. Kleine boeren die extra kosten moeten maken om hun productie te verduurzamen betalen hier uiteindelijk de prijs voor. Bovendien is het aanbod van gecertificeerde koffie zeer geconcentreerd: ongeveer tweederde komt van Zuid-Amerikaanse producenten. Met name in Afrika zijn grootschalige investeringen nodig om koffieboeren gereed te maken voor de klimaatverandering en sociale kwesties aan te pakken.

Duurzaamheid beïnvloedt steeds meer de keuze van de consument: in 2013 bedroeg duurzame koffie 15% van de wereldwijde consumptie. Dit is echter minder dan de helft van de totale hoeveelheid gecertificeerde en geverifieerde koffie die beschikbaar is. Gelet op de beloftes van ’s werelds tien grootste koffiebranders, is het interessant te kijken naar wat ze concreet doen. Nestlé verkoopt 7% van zijn groene koffieaanbod onder het Nespresso AAA-label, een ‘instapmodel’ met minimum standaarden voor duurzame productie. Van de top 5 koffiebranders presteert DE Master Blenders het beste: 25% van het aanbod van DE is UTZ gecertificeerd. De Italiaanse marktleider Lavazza verkoopt daarentegen slechts iets meer dan 1% van zijn marktaandeel als gecertificeerde koffie. “De initiatiefnemers van de barometer roepen de top 10 koffiebranders op om meer duurzame koffie af te nemen en transparant te communiceren over de hoeveelheid geverifieerde en gecertificeerde koffie die is aangekocht”, aldus Edwin Huizing, algemeen directeur van Hivos.

De Koffiebarometer is op 3 juni gelanceerd tijdens de conferentie Climate and Coffee: The heat is on! in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De barometer is hier te downloaden.

Lees ook:

Daily Coffee News: ‘NGO Consortium Calls Out Roasting Industry for Poor Efforts Toward Supply Sustainability’

Foto: CIAT

Lees ook