Klimaatverandering: geen woorden (meer) maar daden

27 september, 2013

Het 2500 pagina tellende rapport, gebaseerd op 9.200 wetenschappelijke publicaties, bevestigt  dat de aarde opwarmt, de zeespiegel sneller stijgt, ijskappen en gletsjers sneller smelten en oceanen verzuren. Juist arme mensen die zich hier niet tegen kunnen wapenen zijn het eerst de dupe.

Een groot onrecht vindt Hivos dat zij die de minste schuld dragen het eerst en het hardst worden getroffen. De negatieve effecten van klimaatverandering, zoals langere periodes van droogte, overstromingen en grilliger klimaatpatronen zijn een ramp, niet alleen voor de boerenbevolking maar ook voor stedelingen in lage- en middeninkomenslanden.

Het is al vaker gezegd: de Nederlandse regering voelt veel te weinig urgentie voor energietransitie. Terwijl het tijd is voor een Energie Akkoord+ met een veel snellere omschakeling naar duurzame energie en het sluiten van alle kolencentrales.

In Warschau waar binnenkort de klimaatonderhandelingen van de UNFCCC plaatsvinden moet een veel grotere bereidheid van rijke en nieuwe industrielanden getoond worden om klimaat verandering een halt toe te roepen. Problemen zoals ontbossing en onduurzame productie vragen om aandacht van rijk én arm. Evenals het herstel van beschadigde ecosystemen 

Om haar oproep tot daden kracht bij te zetten publiceert Hivos vandaag haar visie op de energie- en klimaatproblematiek, ‘Een groene toekomst op eigen kracht; 100% duurzame energie wereldwijd’.  

Lees ook

 • Op weg naar gelijke rechten in de Caraïben

  13/12/2018

  In 2009 werden vier transgenders in Guyana opgepakt en gearresteerd wegens crossdressing. In de rechtbank kregen ze te horen dat ze verward waren over hun seksualiteit. “Ga op zoek naar Jezus”, luidde het advies van de rechter. Nu, na negen jaar lang de wet uitdagen en de zaak aanvechten, is er eindelijk gerechtigheid: crossdressing is […]

  Lees meer

 • Hivos steunt spraakmakende documentaire over het leven van drie transgenders

  20/11/2018

  Filmmaker Koen Suidgeest en de stichting Human Rights in the Picture hebben van Hivos financiële steun gekregen om een documentaire te maken die wereldwijd ingezet gaat voor educatie en activisme op het gebied van transseksualiteit.

  Lees meer

 • Waarom we stil zijn

  16/11/2018

  Mensenrechten staan wereldwijd onder druk. Daarom doen Hivos en honderden andere organisaties van 16 tot en met 18 november mee met SPEAK! campagne.

  Lees meer