Kijkje in de keuken

20 mei, 2014

Op 20 mei konden de burgers van Malawi voor het eerst via de computer en de mobiele telefoon hun eigen verkiezingen monitoren. Het Malawi Election Information Centre (MEIC), gesteund door Hivos, zet nieuwe media in om het democratische proces vrijer en eerlijker te maken. Een typisch voorbeeld van de manier waarop burgers en maatschappelijke organisaties innovatieve middelen kunnen inzetten om te komen tot een meer open en transparante samenleving.

Ook blikte de Minister terug op het eerlijke moederdagboeket dat zij op 9 mei in ontvangst mocht nemen. Deze overhandiging vormde het startschot van een unieke samenwerking tussen Hivos en Albert Heijn, die als voorbeeld moet dienen in de sector. Volgens Ploumen is er voor NGO’s een belangrijke rol weggelegd bij het eerlijker maken van internationale handelsketens, zoals de bloemen- en textielindustrie.

Om te laten zien hoe Hivos wereldwijd het opwekken van duurzame energie wil bevorderen, werd minister Ploumen visueel meegevoerd naar het Indonesische eiland Sumba. Hivos heeft het initiatief genomen om dit eiland in samenwerking met lokale en nationale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in tien jaar te voorzien van 100% duurzame energie. Zo moet Sumba een lichtend voorbeeld worden voor de rest van de wereld. Het project bewijst dat duurzame energie juist ook in achtergebleven gebieden kan bijdragen aan economische ontwikkeling en armoedebestrijding. 

Foto: minister Ploumen in gesprek met Hivos directeur Edwin Huizing. Copyright Wouter Jansen 

Lees ook