Keurmerken en certificaties

Hivos is houder van een aantal keurmerken, namelijk het CBF-keurmerk, de ISO-certificatie en het FSC-keurmerk. Het CBF-Keur is een keurmerk voor de inzameling van geld voor goede doelen. De ISO-certificatie is een norm voor de kwaliteit van beleid en uitvoering van de organisatie zelf. Het FSC-keurmerk heeft betrekking op goed bosbeheer en certificeerd papier.

Hivos is houder van de volgende keurmerken:

CBF-Keur Hivos is in het bezit van het zogenoemde CBF-Keur, een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

HET CBF-Keur wordt sinds 1996 aan goede doelen organisaties verleend voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de betreffende organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet.

Met het CBF-Keur op zak kunt u er van op aan dat er bij Hivos toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging.

www.cbf.nl

ISO-certificatie De International Organization for Standardisation (ISO) is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 162 landen.

Om haar missie en doelstellingen resultaatgericht en gericht op haar belanghebbenden in praktijk te kunnen brengen, is Hivos voortdurend bewust bezig met de kwaliteit van haar beleid, uitvoering van kernactiviteiten en bedrijfsvoering. In 1999 nam Hivos het besluit een Kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten voor de afdeling die de uitvoering van de kernactiviteiten voor haar rekening neemt: de afdeling Programma’s & Projecten. In december 2000 leidde dit tot certificering volgens ISO 9001:1994.

Deze ISO-norm is inmiddels herzien in een nieuwe norm. Hivos greep de her-certificering in 2003 - volgens ISO 9001:2000 - aan om ook de andere delen van de organisatie volledig te integreren in het Kwaliteitsmanagementsysteem en te laten certificeren volgens de nieuwe norm. Per 1 juli 2005 heeft Hivos een reorganisatie doorgevoerd genaamd "de doorkanteling". De aanpassingen in het Kwaliteitssysteem per 6 november 2006 voldoen aan de eisen conform ISO 9004:2000, welke van toepassing zijn in het kader van het CBF-Keurmerk. Hivos is in 2009 opnieuw voor drie jaar gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 norm.

De certificatieorganisatie Lloyds voert bij Hivos de controle op ISO-normen uit.

www.iso.org

FSC-keurmerk Het Forest Stewardship Council (FSC) staat voor verantwoord beheer en behoud van bossen.

FSC heeft regels opgesteld voor goed bosbeheer. In bossen waar die regels worden toegepast, wordt zorgvuldig gekapt, met respect voor mensen, planten en dieren.

Hivos gebruikt uitsluitend FSC-gecertificeerd papier in haar communicatie-uitingen.

www.fsc.org