#JeKrijgtWatJeGeeft: Weg vrij voor herstel internationaal imago

24 april, 2012

Het einde van de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV schept ook kansen. Zo is er kans op herstel van een stevige en sterke positie van Nederland in de wereld als hulpvaardige handelsnatie, die weer over de grenzen durft te kijken en zich weer internationaal durft te oriënteren. Daarbinnen past een stevig beleid voor ontwikkelingssamenwerking in lijn met internationale afspraken.

“We zijn geschrokken van de plannen die er lagen. Nog verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking pakt immers desastreus uit. Niet alleen voor de ruim 1 miljard mensen in extreme armoede, maar ook voor de internationale positie van Nederland. Nederland kijkt als handelsnatie van oudsher met een open vizier naar het buitenland. Deze open houding is essentieel om de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, armoede, internationale veiligheid en energiezekerheid, het hoofd te bieden”, meent Alexander Kohnstamm, directeur van Partos en woordvoerder namens de campagne #JeKrijgtWatJeGeeft.

“Laten we samenwerken aan een sterk internationaal imago. Daar hebben we allemaal baat bij. Ik ben ervan overtuigd dat ook het overgrote deel van de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet zich bewust zijn van dit gedeeld belang.”

De campagne #JeKrijgtWatJeGeeft blijft de politieke ontwikkelingen, zoals nieuwe discussies over de Rijksbegroting voor 2013, op de voet volgen.

 

Lees ook