Jatropha voor ontwikkeling: na de hype

18 december, 2013

Binnen het Hivos Green Entrepreneurship programma zijn afgelopen jaren pilotprojecten uitgevoerd met Jatropha. Het doel was om extra inkomen voor kleinschalige boeren te stimuleren en te kijken of die gewassen gebruikt kunnen worden voor energie (motoren /biofuels) en andere doeleinden zoals zeep en medicijnen. De uitkomsten zijn geëvalueerd en gecombineerd met andere studies en ervaringen met Jatropha.  

WaardeIn het boek Jatropha for Local Development, After the Hype wordt uitgebreid ingegaan op de ervaringen met Jatropha productie door kleinschalige producenten. De uitkomsten laten zien dat Jatropha niet dé oplossing is voor alle problemen van boeren in ontwikkelingslanden, maar waar genoeg land en arbeid voorradig is kan Jatropha op kleine schaal nog wonderen verrichten.

Enkele conclusies over Jatropha:
– kan de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen stimuleren,
– kan de lokale economie stimuleren,
– is geschikt voor kleinschalige producenten,
– mits goed beheerd in juiste klimaatcondities
– mits gecombineerd (de eerste jaren) met voedselgewassen,
– mits kosten voor arbeid en land laag zijn,
– mits verwerkt tot meerdere producten.

 

 

 

Lees ook