Iran: 35 jaar gedwongen hoofddoek

10 maart, 2014

Op Internationale Vrouwendag was het exact 35 jaar geleden dat de leider van de Iraanse revolutie Ayatollah Khomeini het vrouwen zonder hoofddoek verbood om overheidsfuncties te bekleden. Hoewel Iran het eerste land was dat vrouwen dwong om een hoofddoek te dragen, wordt er in de wet nog altijd geen duidelijke definitie gegeven van de hijab. Hierdoor leiden de hijabwetten tot zeer arbitraire regels, die voortdurend variëren. Zo kunnen vrouwen worden aangesproken op de kleur en strakheid van hun outfits, hun make-up en de schoenen die zij dragen.

De Iraanse hijabwetten gelden voor meisjes vanaf zeven jaar. Bovendien gelden de regels voor alle vrouwen, ongeacht welke geloofsovertuiging zij aanhangen. Vrouwen die zich niet aan deze wetten houden riskeren niet alleen gearresteerd te worden: volgens JFI zijn veel Iraanse vrouwen gemarteld wegens het schenden van de hijabregels. Daarnaast kunnen vrouwen die zich niet aan de regels houden van school worden gestuurd, lagere cijfers krijgen of hun baan verliezen.

Vrouwen blijven zich verzettenAan de andere kant benadrukt JFI dat, ondanks het feit dat dergelijke brute handhavingsmaatregelen al 35 jaar gelden, Iraanse vrouwen zich blijven verzetten tegen de verplichte hoofddoek. Volgens de Hivos-partner is hun strijd een inspiratiebron voor vrouwen in andere landen met een Islamitische meerderheid. Vooral de jongere generatie komt in verzet tegen de verplichte hoofddoek. Veel vrouwen die gearresteerd worden wegens het schenden van de hijabwetten zijn minderjarig: JFI spreekt zelfs over enkele gearresteerden die pas twaalf jaar oud waren.

Hoewel president Hassan Rohani verbeteringen beloofde, hebben deze beloftes volgens JFI nog niet tot tastbare resultaten geleid. Het rapport ‘Thirty-five Years of Forced Hijab’ vraagt de internationale gemeenschap om de gedwongen hoofddoek onder de aandacht te brengen als serieuze mensenrechtenschending waar meer dan de helft van de Iraanse bevolking onder lijdt.

Justice For Iran is sinds 2010 Hivos-partner. JFI is een van de weinige Iraanse organisaties die frontaal de aanval durft te openen op seksueel geweld tegen vrouwen door de Iraanse autoriteiten. Ook wil de organisatie een einde maken aan het stelselmatig seksueel misbruik van vrouwelijke gevangenen door de Iraanse staat, als middel om bekentenissen te ontlokken. JFI eist dat de regering aansprakelijk wordt gesteld voor de schending van vrouwenrechten. Hivos zal Justice For Iran blijven steunen in de strijd voor vrouwenrechten in een omgeving die alsmaar fundamentalistischer en discriminerender lijkt te worden. 

Lees het hele rapport van Justice For Iran hier.

Foto: copyright Justice For Iran

Lees ook