Inspirerend afscheid directeur Manuela Monteiro

26 april, 2013

Plaats van handeling: het Museum voor Communicatie in Den Haag. Sleutelwoord: innovatie. Niet de innovatie van het laatste technische snufje, maar ideeën met sociale impact op het leven van mensen.

Nieuwe koers ontvouwdDirecteur programma’s en projecten Ben Witjes ontvouwde de nieuwe koers van Hivos. Die komt erop neer dat oude problemen vragen om nieuwe benaderingen. Innovatieve ideeën zullen leidend zijn bij samenwerkingsverbanden om patronen van sociale ongelijkheid te doorbreken. “We zullen heel gericht, heel praktisch moeten opereren. Onze antenne gebruiken om gewaagde kleine stappen te zetten met een potentieel grote impact in samenlevingen."

AanstekelijkRakesh Rajani, directeur van de Afrikaanse change agency Twaweza wist aanstekelijk duidelijk te maken dat Hivos in de kern cultuurverandering nastreeft, kritisch bewustzijn kweekt waar kritiek op de gevestigde orde niet vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd wees Rajani op het belang van een pragmatische benadering. Dat je vanuit humanistische waarden best je boodschap kunt verspreiden via kerken. Niet geijkt wel effectief.

PraktischEen praktisch en doorwrocht geluid kwam ook van Willem Ferwerda, verbonden aan de Rotterdam school of Management. Volgens Ferwerda is het onze taak om de positieve ecologische voetafdruk te vergroten in plaats van de negatieve te verkleinen. “Dat doen we door landschappen te verbinden met mensen, te verbinden met hun inkomen.”

GemeendDat maatschappelijke organisaties cruciaal zijn om sociale ongelijkheid aan te pakken en mensen meer te laten delen in de welvaart, onderstreepte minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploumen. Gemeende woorden en veelzeggend bovendien in het licht van de nog komende parlementaire behandeling van haar beleid.

Zogezegd, een inspirerend afscheid van Hivos boegbeeld Manuela.

Lees ook