Indonesische moslimfundamentalisten verstoren discussieavonden met Irshad Manj

11 mei, 2012

 

‘Burgermoed heeft mijn leven gered’, stelt Manji in een verklaring. ‘Toen de gangsters “Waar is Manji” begonnen te schreeuwen, beschermden mensen mij met hun lichaam. Zij hebben laten zien dat Indonesiërs zich kunnen verenigen voor menselijke waardigheid.’

 Incidenten deden zich ook voor op een soortgelijke debatavond afgelopen zaterdagavond in Jakarta. De politie verscheen ter plaatse maar gaf alleen het advies om de schrijfster weg te brengen en de bijeenkomst te ontbinden.

De incidenten in Indonesië staan volgens ontwikkelingsorganisatie Hivos niet op zichzelf, maar zijn deel van een patroon van toenemende agressie tegen maatschappelijke vrijheden en pluriformiteit in het algemeen, en uitingen van liberale islam in het bijzonder.

 De van oorsprong Canadese schrijfster Irshad Manji is een hervormster die een tolerante islam voorstaat. Zij stelt dat ‘de islam een probleem heeft’, een zeer controversieel standpunt in de ogen van organisaties zoals FPI. Manji is openlijk lesbienne en heeft een uitgesproken feministische stellingname, die evenmin goed valt bij deze groep. Eind vorig jaar sprak ze in debatcentrum de Balie in Amsterdam. Ook toen verstoorden radicale moslims de bijeenkomst.

Lees ook