In memoriam: Salwa Saad Bugaighis

26 juni, 2014

Salwa speelde een zeer actieve rol in de opstand tegen kolonel Khadafi. Haar woonplaats Benghazi gold in de eerste helft van 2011 als bolwerk van het verzet tegen de dictator. Na de val van Khadafi ging de strijd voor meer democratie, vrouwenrechten, vrijheid en veiligheid een nieuwe fase in. Salwa, opgeleid als juriste, belichaamde daarin onverzettelijkheid en menselijkheid en zocht niet aflatend naar mogelijkheden voor positieve verandering. Met recht kan zij een van de drijvende krachten in deze politieke overgangsfase worden genoemd.

Toen ze begin 2012 een bezoek bracht aan Nederland, op uitnodiging van Hivos en WO=MEN, konden wij haar charisma ervaren. In gesprekken met Nederlandse parlementariërs, ambtenaren van Buitenlandse Zaken en journalisten toonde ze zich een waardige pleitbezorger voor een democratischer Libië, gedecideerd, rustig en met een luisterend oor voor haar gesprekspartners.

Als lid van de overgangsregering stonden meer rechten voor vrouwen en ontwapening hoog op haar agenda. Na enkele maanden gaf ze haar zetel daarin op uit protest tegen het ontbreken van vrouwen in de nieuwe regering. Hivos zal met haar organisatie, het Libyan Women’s Platform for Peace, blijven samenwerken aan intensievere politieke participatie van vrouwen in Libië.    

Mensen die haar kenden en met haar werkten hebben deze dag omschreven als de dag dat een deel van Libië een trieste dood is gestorven. Namelijk het deel dat zich met hand en tand verzet tegen rechteloosheid en onvrijheid. Deze dag, waarop het absolute kwaad zich heeft laten gelden, bewijst hoe dan ook dat een democratisch Libië verder weg lijkt dan ooit.

Update 1-7-2014: Inmiddels heeft de Tweede Kamer gevraagd om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de moord op Salwa. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft toegezegd zich hiervoor in te zetten. De Kamervragen zijn hier te lezen.

Photo credits: National Dialogue Preparatory Commission of Libya

Lees ook