ICT-sector: grootverbruiker van energie

Uit een studie door SOMO en Rank a Brand (Hoe groen is het internet, 2011) blijkt dat vooral de datacenters van de ICT-sector grote energieverbruikers zijn. Deze sector is daardoor verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. En de verwachting is dat het energieverbruik van de ICT-sector alleen maar toe zal nemen. Daarom heeft Hivos besloten in te zetten op groene ICT, waar duurzame veranderingen nu zeer positieve gevolgen zullen hebben voor de toekomst.

Hivos Item

 
Onderzoek duurzaamheid loont
Omdat datacenters de grootverbruikers van de ICT-sector zijn, heeft Hivos onderzoek laten doen door CE Delft om meer inzicht te krijgen in het precieze energieverbruik van deze centres, zie het rapport ‘Vergroenen datacenters 2012 -2015’ . En inderdaad: inzet op duurzaamheid van de datacenters heeft zin. Hivos zal zich dan ook actief inzetten om commerciële datacenters aan te sporen te verduurzamen en zo hun carbon footprint terug te brengen. In samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit de ICT-sector: bedrijven zelf, energieleveranciers en (lokale) politici.

Commerciële datacenters: stap over op duurzaam! 
We roepen de bedrijven op zelf hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ze kunnen overstappen op duurzame energie, groene stroom dus. Maar dan wel mét milieukeur, zodat ze echt kunnen bijdagen aan een lagere CO2-emissie. En als het overstappen op groene energieleveranciers door datacenters op korte termijn geen optie is, vanwege lopende contracten, dan is compensatie van CO2-emissie een oplossing. 

Amsterdamse Green Deal
Een positieve ontwikkeling is de Green Deal die de gemeente Amsterdam heeft gesloten. Hierin is vastgesteld dat er in Amsterdam een energie-efficiëntie standaard voor datacenters komt. Dit zal als referentiekader gebruikt worden voor een landelijke uitrol. Een goede zaak: het CE Delft rapport concludeert dat landelijke toepassing van deze standaard een forse energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot oplevert. Hivos ondersteunt deze Green Deal en de toepassing van de energie-efficiëntie eisen van gemeente Amsterdam.