Humanisten bijEEN: over kritiek op ontwikkelingsamenwerking

16 oktober, 2009

Het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking staat de laatste jaren ter discussie. VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn zei eerder op Human.nl dat Nederland internationaal gezien een torenhoog bedrag geeft. “Zelfs als men de hulp zou halveren zitten we nog boven het Europese gemiddelde.”

Hivos-directeur Manuela Monteiro zei in een reactie dat het bedrag niet omlaag kan. “Arme landen worden al veel harder door de financiële crisis geraakt, terwijl zij zelf geen enkele schuld dragen aan de crisis.”

Humanisten bijEEN
In antwoord op de kritiek heeft minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking aangekondigd dat hij ‘de hulpindustrie op de schop gaat nemen’. Tijdens het evenement Humanisten bijEEN op Wereldarmoededag op zaterdag 17 oktober gaan Hivos en de Humanistische Alliantie in op de vraag of die kritiek terecht is.

De dag heeft als thema ‘Ontwikkelingssamenwerking: de kritiek en de praktijk’. “Wij willen een tegengeluid op de kritiek laten horen richting onze humanistische achterban. Sprekers zullen ingaan op de meest gehoorde kritiek en de mening van Hivos laten horen”, vertelt Eric Krol van Hivos.

Resultaten
Er zijn workshops van Aim for human rights, Go for Africa en Hivos. Krol vertelt wat Hivos gaat doen: “We laten zien hoe we aan partners komen, hoe secuur we met subsidieaanvragen omgaan, welke controle er op projecten is en welke resultaten behaald worden. Ook maken we duidelijk dat het soms moeilijk is effecten te tonen. Hoe meet je het resultaat van een mensenrechtenorganisatie in Zimbabwe?”

Boodschap
Sprekers tijdens Humanisten bijEEN zijn Bram van Ojik (directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), John Verhoeven (hoofdredacteur onzeWereld) en Manuela Monteiro (directeur Hivos).

Krol zegt: “Onze boodschap zal zijn dat ontwikkelingsorganisaties het niet alleen kunnen. De burgers hier en daar zijn aan zet. We moeten met zijn allen knokken voor een betere wereld.”

Ook op Humanisten bijEEN stonden onder meer Hivos-medewerkers op tegen armoede. Bekijk hier de foto.

Humanisten bijEEN, zaterdag 17 oktober, Philharmonie Haarlem.

Lees ook