Hoofdrol Afrikanen in ontwikkelingsprojecten is vanzelfsprekend

14 maart, 2011

Helaas publiceerde de Volkskrant op maandag 7 maart een verhaal onder de kop Hulporganisaties ‘stalen’ project. In het artikel worden ontwikkelingsorganisaties Hivos en SNV ervan beschuldigd het intellectueel eigendom te hebben gepikt van een groot biogasprogramma in Afrika, meer in het bijzonder: van de stichting Biogas for Better Life.

De aantijgingen raken kant noch wal. Kwalijker is dat de krant een clichébeeld oproept: blanke ontwikkelingswerkers die van bovenaf hun zin doordrukken. De gemarginaliseerde zwarte heeft, zoals altijd, weer het nakijken. Dit beeld staat in schril contrast met de werkelijkheid, waarin Afrikanen zélf hun projecten uitvoeren, coördineren en beheren.

Lees op de site van de Volkskrant het vervolg van de reactie van Ben Witjes (Hivos) en Anneniek Jenniskens (SNV).


Ms.Margaret Nakiwala: ‘Everybody should get a biogas plant’

Lees ook