Hivos zoekt een duurzame huisbank

22 februari, 2010

Criteria
Hivos en Oxfam Novib zijn voor hun geldzaken afhankelijk van een bank die uitgebreide internationale betalingsmogelijkheden biedt. Deze – grote – banken laten onderling nog flinke verschillen zien, maar scoren tot nu toe nog geen van allen optimaal op duurzaamheidscriteria.

Duurzaamheidbeleid zal voor 50 procent de keuze voor een nieuwe huisbank bepalen. Daarnaast wordt uiteraard ook gekeken naar de zakelijke degelijkheid en gunstige financiële voorwaarden. Deze eisen zijn vastgelegd in een Europese aanbesteding die op 4 februari 2010 werd gepubliceerd.

Het is nieuw om duurzaamheidcriteria zo zwaar te laten meewegen in een aanbesteding en omdat er strenge juridische eisen gelden rond een Europese aanbesteding, moest de formulering van de criteria voor duurzaamheid goed worden onderzocht. Uiteindelijk konden de organisaties profiteren van de criteria van de Eerlijke Bankwijzer.

Eerlijke bankwijzer
De banken worden beoordeeld op basis van hun scores op alle thema’s in de Eerlijke Bankwijzer. Ook wordt gekeken naar de ambities van banken ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de komende 5 jaar. Verder is het van belang dat duurzaamheid goed verankerd is in de Raad van Bestuur van een bank en er bereidheid is om in alle openheid met ons samen te werken om het duurzaamheidbeleid verder te verbeteren.

Update 28 mei 2010
Rabobank nieuwe huisbank Hivos

Lees ook