Hivos: vorm pact tegen vrouwenbesnijdenis

6 februari, 2012

Dat is zeer verontrustend, gezien de aard en de omvang van deze grove mensenrechten schending. Tot voor kort werd FGM voornamelijk beschouwd als een Afrikaans probleem. Onderzoek, publicaties en ander bewijs duiden er echter op dat vrouwenbesnijdenis een groot probleem is in het Midden Ooosten. Vrouwen worden besneden in Jemen, Irak,  Syrië, Oman en Saoedi-Arabië. FGM is een groot taboe in het Midden-Oosten, het is essentieel dat dit taboe wordt doorbroken en vrouwen zeggenschap krijgen over hun eigen lichaam.

OproepVandaag benadrukken wij Zero Tolerance tegen FGM. Daarom doet Hivos vandaag een oproep aan alle organisaties die in het Midden-Oosten tegen FGM strijden om zich te verenigen. Door een regionaal netwerk te vormen kunnen onder meer onderzoeksgegevens worden gebundeld en kan druk op regeringen worden opgevoerd.
En om met nog een positieve noot te eindigen: Campagnes en lobby tegen vrouwenbesnijdenis hebben effect, zoals de recente aanname van een wet tegen FGM in Koerdistan bewijst!
AchtergrondDe meeste Aziatische landen waar FGM voorkomt zijn Moslimlanden. Vele Moslim leiders spelen een aanzienlijke rol in het rechtvaardigen/ goedpraten van de praktijk. Om het sec als een religieuze praktijk te betitelen gaat echter te ver. FGM is sinds kort strafbaar in Nederland.

FGM is international erkend als een ernstige schending van mensenrechten. Het weerspiegelt een diepgewortelde sekseongelijkheid. De praktijk schendt het recht op gezondheid, veiligheid en persoonlijke integriteit, het recht om gevrijwaard te blijven van marteling en wrede, inhumane behandeling. Onder FGM wordt verstaan, alle ingrepen die een gedeeltelijke of volledige verwijdering van het vrouwelijke geslachtsorgaan behelzen, of anderszins verwonding van het vrouwelijke geslachtsorgaan voor niet medische redenen. Het wordt veelal uitgevoerd door ‘traditionele besnijders’.

Voor meer informatie over de coalitie om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan in West Azie kunt u contact opnemen met Roman Baatenburg de Jong.

Lees ook