Hivos verandert koers

23 april, 2013

Hardnekkige mondiale problemen, zoals groeiende sociale ongelijkheid, corrupte, incapabele overheden en energieschaarste in arme en opkomende landen vragen om een nieuwe aanpak. Daarom kiest Hivos meer dan ooit voor innovatieve oplossingen om sociale verandering te bewerkstelligen. Dit doen we samen met burgerbewegingen, kennisinstellingen en bedrijven. De nieuwe koers brengt met zich mee dat het aantal huidige samenwerkingsverbanden (ruim 700) met ingang van 2016 wordt gehalveerd. Dit maakt Hivos vandaag bekend tijdens het symposium ‘Development as Innovation’. Dit evenement is tevens het officiële afscheid van algemeen directeur Manuela Monteiro, die tien jaar lang gepassioneerd aan het roer heeft gestaan van de organisatie.    

OnconventioneelVeel problemen, zoals falend politiek leiderschap, verziekte politiek- economische systemen en scherpe sociale tegenstellingen in lage- en midden inkomenslanden zijn verre van nieuw. “Maar het is de hardnekkigheid van deze problemen die vraagt om een nieuwe aanpak”, aldus Manuela Monteiro. “Oude oplossingen voldoen niet meer, we moeten nieuwe wegen inslaan. Daarom maken we steeds meer gebruik van ICT-toepassingen voor democratische vernieuwing, met een prominente rol voor de creativiteit van al dan niet georganiseerde burgers. Maar ook op het gebied van seksualiteit en vrouwenrechten kiest Hivos voor onconventionele projecten. Zoals de gebiedsgerichte aanpak in Irak om vrouwenbesnijdenissen tegen te gaan.”

Zes kernthema’sIn haar streven naar een open en groene wereld beperkt Hivos zich tot zes kernthema’s: democratische vernieuwing, vrijheid van meningsuiting, seksuele rechten, vrouwenrechten, productieve ecosystemen en groene energie. Minder dan voorheen maken we een onderscheid tussen lage-  en midden inkomenslanden, want de meeste armen wonen momenteel in opkomende economieën.
Een project dat model staat voor de nieuwe koers, is Uchaguzi, een digitaal platform dat is ingezet tijdens de presidentsverkiezingen in Kenia. Burgers konden via sms, Twitter en Facebook melding maken van misstanden tijdens het stemmen. Deze meldingen zijn door Uchaguzi digitaal in kaart gebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het resultaat was een transparant verkiezingsproces met de wereld als getuige.

Scherpe KeuzesHivos gaat gerichter samenwerken met organisaties wereldwijd. Structurele steun aan traditionele NGOs in ontwikkelingslanden wordt afgebouwd. “Op termijn stoppen we bijvoorbeeld met het investeren in microfinancieringsinstellingen, want er zijn genoeg marktpartijen en filantropen die onze rol kunnen overnemen”, aldus Manuela Monteiro. Ook institutionele steun aan mensenrechtenorganisaties wordt afgebouwd. Hivos gaat mensenrechten op een nieuwe, creatieve manier aankaarten. Monteiro: “Op papier hechten landen veel waarde aan mensenrechten, maar in de praktijk is het een drama. Daarom richten wij ons meer op ‘de straat’ dan op ‘de staat’.”

Lees hieronder de speech van Ben Witjes gehouden op het symposium ‘Development as Innovation’ ter gelegenheid van het officiële afscheid van algemeen directeur Manuela Monteiro.

Foto cc copyright Hivos.

Lees ook