Hivos rapport: trends in ontwikkeling Data Centra

Data centra worden verwarmingscentrales die ook gegevens opslaan en verwerken. Dat is een van de trends die naar voren komt uit het onderzoek dat Hivos heeft laten uitvoeren naar de ontwikkeling van data centra in Nederland.

Hivos Item

Alles Online
Nederlanders maken steeds meer gebruik van het internet. Bankieren, winkelen, communiceren, films en tv kijken, we doen het steeds vaker via het internet. Voor het leveren van deze internetdiensten zijn data centra nodig. Een data centrum is een gebouw waarin gegevens op diverse servers worden opgeslagen en kunnen worden gedeeld. In het bedrijfsleven, in de zorg en bij de overheid wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data die opgeslagen moeten worden en online beschikbaar moeten zijn. Soms doen zij dit zelf (intern data centrum) of zij besteden dit uit aan een gespecialiseerd data centrum.
 

Energie-efficiency
Het is inmiddels algemeen bekend dat data centra grootverbruikers van stroom zijn. In Amsterdam, waar veel grote data centra staan, gebruiken zij elektriciteit ter waarde 220.000 huishoudens. Data centra zijn zich hiervan bewust en investeren in het verhogen van hun energie-efficiency. De verwachting is echter dat de groei aan dataverkeer dusdanig groot zal zijn dat ondanks de stijging in efficiency, de totale energieconsumptie van data centra alleen maar zal toenemen. Conclusie: er is meer nodig dan het verhogen van de efficiency om de hoge CO2 uitstoot van deze sector naar benden te krijgen.

Expert meeting
Het trendonderzoek dat Hivos heeft laten uitvoeren draagt mogelijke oplossingen aan. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de energievraag van data centra op basis van smart grid oplossingen in een combinatie van windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie etc. Vrijdag 28 juni organiseert Hivos een expert meeting met verschillende partijen uit de data centra wereld om deze verschillende oplossingen te bespreken.

Lees hieronder het rapport “Verwachte ontwikkelingen in data centra voor de komende 5 jaar”.