Responsive image
Foto: Hivos People Unlimited

Hivos ontvangt financiële indicatie voor strategisch partnerschap

5 maart, 2015

De alliantiesHivos diende samen met de Britse organisaties IIED en ARTICLE 19 een voorstel in als ‘Citizen Agency Consortium’. Centraal stond een stevige lobby voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor vrouwen, transparantie van overheidsaanbestedingen, duurzaam voedsel en duurzame energie. Samen met hoofdindiener Rutgers WPF participeert Hivos ook in een alliantie met Choice, Dance4Life en drie zuidelijke netwerkorganisaties die het voorstel Right Here Right Now indienden. Deze samenwerking kreeg een richtbedrag van maximaal 6,9 miljoen euro voor meer seksuele en reproductieve rechten voor jongeren en LHBTI. Het hoogste bedrag dat is toegekend aan een strategisch partner is 15,6 miljoen euro.

ToekenningMet de toekenning van 10 miljoen euro kan Hivos tussen 2016 en 2020 aan de slag op het gebied van pleiten en beïnvloeden. Op enkele cruciale mondiale thema’s kunnen wij lokale activisten en hun organisaties blijvend ondersteunen. Ditzelfde geldt uiteraard voor de overige geselecteerde strategische partners die wij van harte willen feliciteren. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij als organisatie met honderden partners in lage- en middeninkomenslanden die dagelijks tegenwicht bieden aan gevestigde machten hadden gerekend op meer. Dit werd versterkt door het feit dat onze expertise op dit terrein door het ministerie werd beoordeeld als overtuigend, onze thema’s werden gekwalificeerd als relevant en er 20 miljoen euro per jaar was aangegeven als maximaal bedrag per partner.
 

VerbazingUit de brief van het ministerie blijkt dat de kwaliteit van het voorstel en de hoogte van de begrotingen in 2013 als de twee criteria golden voor de hoogte van het richtbedrag. Hierbij wordt niet duidelijk of dit de hoogte van de gehele begroting in 2013 betreft of alleen het onderdeel gericht op ‘lobby and advocacy.’ Dit laatste is wat ons betreft logischer, indien je uit wilt komen op de beste capaciteit rondom deze specifieke politieke rol. Ook zijn wij verbaasd over het feit dat de thematische diversiteit en de omvang van de verschillende voorstellen niet lijkt te hebben meegespeeld bij het bepalen van het richtbedrag. Dit vraagt om een toelichting van de kant van de minister. Het doet voorkomen dat het beter was geweest om te spreken van een marge tussen 2 en 15 miljoen per jaar in plaats van een bedrag van maximaal 20 miljoen euro te noemen. Het past volgens ons in ieder geval in de geest van dit partnerschap dat de financiële middelen volgen uit de inhoud van de voorstellen en niet andersom.

Marktkracht en tegenkracht Samen met andere Nederlandse ontwikkelingsorganisaties vindt Hivos de halvering van financiële middelen die deze minister inzet ten behoeve van een sterk maatschappelijk middenveld in lage en middeninkomens landen nog altijd onbegrijpelijk. Deze middelen dalen in twee jaar tijd van 449 miljoen euro naar 219 miljoen euro. De inhoudelijke lijn vanuit deze regering beaamt binnen de ‘hulp en handel’ agenda juist het belang van een tegenkracht richting gevestigde belangen. Ook de manier waarop activisten wereldwijd in deze gepolariseerde tijden worden beperkt in hun werk onderstreept dit belang dagelijks. De minister heeft in reactie op deze argumentatie bij herhaling uitgesproken dat het deel van de ontwikkelingsgelden dat via maatschappelijke organisaties wereldwijd wordt besteed ook in en na 2016 rond de 25% zal liggen. Uitgaande van de huidige begroting zou dat een bedrag van ongeveer 900 miljoen in 2016 moeten zijn. Hivos ziet op dit moment op basis van diezelfde begroting niet hoe de minister deze belofte waar gaat maken. Vooralsnog zien wij door de genoemde financiële daling wel dat veel belangrijke kennis, kunde en innovatiekracht bij Nederlandse organisaties en hun partners wereldwijd teniet wordt gedaan. Hivos kijkt dan ook uit naar de nieuwe plannen, maar stelt vast dat de visie dat een sterk maatschappelijk middenveld in lage en middeninkomenslanden een doel op zich is nog onvoldoende gesteund wordt.

Inzet op Internationale SamenwerkingSinds 2010 is er in totaal 2 miljard euro bezuinigd op de investering van de Nederlandse overheid in ontwikkelingssamenwerking. De PvdA gaf aan op termijn weer terug te willen naar een budget van 0,8% van het BNP in economisch betere tijden. Nu de economie wat uit het dal komt en er dit jaar gesproken zal worden over nieuwe mondiale ontwikkelingsdoelen (de Sustainable Development Goals) verwacht Hivos dat er ook gesproken zal worden over de financiering van deze doelen en de financiële en inhoudelijke verplichtingen die dat met zich meebrengt voor de Nederlandse regering.

Lees ook