Hivos krijgt adviesrol in VN-raad

16 december, 2010

De status biedt Hivos de mogelijkheid om deel te nemen in openbare vergaderingen van de Verenigde Naties. Ook kunnen schriftelijke verklaringen worden ingediend. Bovendien mag Hivos op deze bijeenkomsten worden vertegenwoordigd door eigen stafmedewerkers, door partnerorganisaties of specialisten uit eigen netwerken.

ECOSOC
Het gaat om deelname in ECOSOC, het platform dat NGO’s sinds 1946 een rol geeft in VN vergaderingen. Er zijn veel functionele commissies die onderdeel uitmaken van ECOSOC. Voorbeelden zijn de Mensenrechtencommissie en de commissie voor de Status van de Vrouw. Andere ECOSOC commissies waar Hivos een actieve bijdrage aan wil leveren zijn de Mensenrechten-commissie en de Commissies voor Duurzame en Sociale Ontwikkeling.


De accreditatie is een belangrijke stap voor Hivos en haar partnerorganisaties. Het biedt de mogelijkheid om in officiële VN organen lobby te voeren rond thema’s die voor Hivos belangrijk zijn, zoals mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten en homo-emancipatie.

Lees ook