Hivos krijgt adviesrol in Economische en Sociale Raad Verenigde Naties

2 februari, 2010

De status, die in juli officieel van kracht wordt, biedt Hivos de mogelijkheid om deel te nemen in openbare vergaderingen van de Verenigde Naties. Ook kunnen schriftelijke verklaringen worden ingediend. Bovendien mag Hivos op deze bijeenkomsten worden vertegenwoordigd door eigen stafmedewerkers, door partnerorganisaties of specialisten uit eigen netwerken.

 

De accreditatie is een belangrijk moment voor Hivos en haar partnerorganisaties. Het biedt de mogelijkheid om in officiële VN organen beleid te beïnvloeden. Hivos zal zich inzetten voor moeilijke thema’s zoals de criminalisering van homoseksualiteit in ontwikkelingslanden. Bij de Commissie Status van Vrouwen zal Hivos zich inzetten voor het uitvoeren van internationaal overeengekomen afspraken over gelijke rechten voor mannen en vrouwen en het beschikbaar stellen van noodzakelijke budgetten daarvoor.

 

Er zijn veel functionele commissies die onderdeel uitmaken van de ECOSOC mogelijk. Voorbeelden zijn de Mensenrechtencommissie, de commissie Status van de Vrouw, de commissie voor Duurzame Ontwikkeling en de commissie voor Sociale Ontwikkeling. Hivos gaat aan het werk van deze commissies een actieve bijdrage leveren.

 

In juli komt de Sociale en Economische Raad bijeen en zal het advies van het Comité voor NGO’s officieel bekrachtigd worden.

Lees ook