Hivos geeft Durban rapportcijfer 4

12 december, 2011

Het Kyotoprotocol wordt verlengd en voor 2020 moet er een wereldwijd bindend akkoord zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt over de structuur van het klimaatfonds dat ontwikkelingslanden moet helpen effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden en te investeren in duurzame energie. 

Met deze afspraken zijn de onderhandelingen wel gered maar het klimaat wordt er niet beter van. De wereldwijde opwarming blijft niet onder de veilige grens van 2 graden maar zal met de huidige maatregelen oplopen naar zo’n 4 graden. Dit is desastreus voor mensen in ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten. Met name de Verenigde Staten en andere industrielanden zoals Rusland, Japan en Canada hebben zich verzet om bindende afspraken te maken om hun emissies te verminderen. 

Ook Brazilië, India en China, valt te verwijten dat zij onvoldoende hebben meegewerkt aan een goede uitkomst. Pas op het allerlaatste moment hebben zij zich neergelegd bij de noodzaak om in de toekomst ook bindende afspraken te maken over hun sterk toenemende emissies. 

Nederland speelde geen rol van betekenis. Niet erg verrassend met een regering die nul ambitie toont om onze economie te vergroenen en tijdens de klimaatonderhandelingen besluit miljoenen te steken in het verhogen van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur met bijbehorende CO2 emissies. 

Volstrekt onvoldoendeHivos vindt de uitkomst van ‘Durban’ volstrekt onvoldoende, een dikke 4. De aanpak van het klimaatprobleem verdraagt geen verder uitstel. Nu al ondervinden mensen in ontwikkelingslanden grote problemen als gevolg van klimaatverandering en dit zal de komende jaren nog veel erger worden. De conferentie in Rio de Janeiro in juni 2012 zal aangegrepen moeten worden om emissies sneller te verminderen. Ook moeten rijke landen zoals Nederland eerder gemaakte afspraken om geld te geven voor het klimaatfonds zo snel mogelijk waarmaken. 

Natuurlijk geeft de kater van de klimaattop stimulans om te blijven investeren in haalbare alternatieven, zoals duurzame energieprogramma’s. Hivos maakt het voor mensen in ontwikkelingslanden mogelijk om zelf energie op te wekken zonder het klimaat te belasten. Een voorbeeld voor de wereld is het Indonesische Iconic Island Sumba, waar Hivos samen met de bewoners aan een 100% duurzame toekomst werkt.  

Lees ook