Hivos en Alliance 2015 steunen slachtoffers aardbevingen Indonesië

6 oktober, 2009

Zo arriveerde Hivos na de aardbeving op Sumatra op 2 oktober met een team om de organisatie voor de noodhulp voor te bereiden. Welthungerhilfe kwam op dezelfde dag met financiële hulp, terwijl andere organisaties als People in Need in kaart brachten waar de hulp het meest urgent was.

Dat is hard nodig, want alleen al na de aardbeving op Sumatra werden er honderden doden geteld. Nog steeds wordt vermoed dat er duizenden slachtoffers onder het puin liggen. Veel dorpen zijn vernietigd en bovendien is er een groot gebrek aan basisbehoeftes als eten, schoon water en onderdak.

Wil jij Hivos en de Alliance 2015 helpen de slachtoffers van de aardbeving in Indonesië te steunen? Dat kan. Maak een donatie over op rekeningnummer 716000 ten name van Hivos Den Haag onder vermelding van Aardbeving Indonesië.

Kijk hier voor meer info over Alliance 2015

Lees ook het persbericht van Welthungerhilfe

Lees ook