Hivos alliantie door naar de volgende subsidieronde

1 april, 2010

Van de 43 aanvragen zijn er 20 gehonoreerd. De trend is dat ontwikkelingsorganisaties in toenemende mate hun eigen inkomsten moeten genereren, bijvoorbeeld door subsidie aan te vragen bij internationale fondsen. Hivos is deze weg van verzelfstandiging al ingeslagen. Daar horen wel risico’s bij. Inkomsten kunnen per jaar gaan fluctueren, waardoor langlopende projecten in gevaar komen.

De leden van de alliantie zijn Hivos, Press Now, Mama Cash en IUCN NL. De vier organisaties werken intensief samen in 31 ontwikkelingslanden en delen één visie: de kern van ontwikkeling ligt in het menselijke vermogen de kwaliteit van het leven te verhogen op basis van eigen keuzes. Gezamenlijk dienden zij 1 december hun programmavoorstel ‘People Unlimited 4.1’ in bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De ‘Hivos Alliantie’, waarvan Hivos penvoerder is, vraagt met People Unlimited 4.1 een totaal bedrag aan van 413 miljoen Euro voor de periode 2011-2015.

People Unlimited
Het programma People Unlimited 4.1 bestaat uit vier samenhangende programma’s met een sterke nadruk op het stimuleren van vrouwenrechten, groen ondernemerschap en actief burgerschap. De alliantie steunt vooral initiatieven van lokale organisaties, netwerken en individuen waarin de actieve, betrokken burger centraal staat.

Lees ook