Beeld2
Hivos Renewable Energy

Hivos agendeert duurzaam voedsel en hernieuwbare energie op klimaattop Parijs

Klimaatverandering bepaalt hoe de wereld er in de toekomst uitziet. Niet alleen zijn er grote gevolgen voor het milieu, ook op sociaal en politiek gebied zal er flink wat veranderen. Schaarste van natuurlijke hulpbronnen kan allerlei conflicten tot gevolg hebben.

195 landen moeten het eens worden

De internationale gemeenschap erkent deze gevaren langzaamaan en lijkt het eens te zijn over de dringende noodzaak om klimaatverandering aan te pakken. 160 landen dienden voorafgaand aan de top een plan in om de gevolgen voor het klimaat te verminderen. Tijdens de klimaatconferentie tot 11 december in Parijs (COP21) zullen 195 landen het eens moeten worden over de klimaataanpak en internationale afspraken moeten maken. COP21 wordt gezien als de laatste kans voor het samenstellen van een praktisch plan van aanpak. Landen kondigden in 2011 al aan dat de deal rond moest komen vóór het einde van 2015 om doemscenario’s te voorkomen.

Hivos  met diverse evenementen op COP21

Onder de 40.000 mensen die deelnemen aan de COP21 zijn vertegenwoordigers van Hivos. Zij onderschrijven de dringende noodzaak voor internationale afspraken. Hivos richt zich tijdens de COP21 op duurzaam voedsel en hernieuwbare energie omdat beide onmisbaar zijn voor duurzame ontwikkeling en het tegengaan van klimaatverandering. Om deze thema’s te agenderen organiseert Hivos diverse evenementen en vergaderingen. Onder andere over schoon koken op cookstoves, klimaatfinanciering door overheid en bedrijven, de effecten van klimaatverandering voor kleine koffieboeren en de rol van vrouwen in de energiesector.

Gezamenlijke verklaring en aanbevelingen met Alliance2015

Naast het organiseren van een aantal evenementen ontwikkelde Hivos, als één van de oprichters van Alliance2015, samen met de andere leden een verklaring met aanbevelingen voor de lidstaten van de EU.

Deze verklaring met aanbevolen maatregelen en meer informatie over de verwachtingen van de Alliance2015 en Hivos’ aanwezigheid vind je op onze internationale website: www.hivos.org.