Beeld2

History's Future

Een man wordt wakker in het ziekenhuis en herinnert zich niets meer, niet eens de details van het ongeval waarbij hij werd beroofd. Hij is zijn geheugen volledig kwijt. Tijdens een sessie met een therapeut wordt hem gevraagd wat het tegenovergestelde is van gisteren. Zijn antwoord: Morgen. De volgende vraag: Wat weet hij van morgen? Zijn antwoord: Morgen kan ik me niet herinneren. Niet alleen binnenin David maar ook in zijn omgeving manifesteert zich chaos. Beelden van zijn zoektocht naar zichzelf, zijn omzwervingen door Europa en zijn ontmoetingen met bijzondere mensen worden onderbroken door chaotische dromen, protesten in Europa en fragmenten van interviews over onderwerpen als angst in alle mogelijke betekenissen.

History’s Future van de Nederlandse Fiona Tan is opgebouwd als een theaterstuk, alsof de kijker in de bioscoop, net als David, kijkt naar gebeurtenissen waarbij hij zelf soms betrokken is. Maar het kan ook een metafoor zijn voor Europa. Is Europa, net als David, haar geheugen kwijt? Kan Europa zich in de chaos van het heden, met de opkomst van populisten, de aanwezigheid van vluchtelingen en de onenigheid in de politiek, het verleden soms niet meer herinneren? Een verleden waarin groepen mensen geïsoleerd werden omwille van hun geloof, hun traditie of hun kleur? En is dat geheugenverlies tijdelijk? Want als Europa eenmaal ontwaakt, zou het dan niet te laat kunnen zijn, zoals in het geval van David als hij eindelijk huiswaarts keert om te zien dat zijn huis te koop staat en zijn vrouw is verdergegaan met haar leven? In de chaos die de kijker in History’s future krijgt voorgeschoteld, liggen meer vragen voor het oprapen dan antwoorden. Net als in het Europa van nu.

De film History's Future van Fiona Tan is nog tot 6 februari te zien op International Film Festival Rotterdam. 

Vamba Sehrif

Vamba Sherif is in Liberia geboren. Sinds 1993 woont hij in Nederland en ontpopt zich tot een succesvol schrijver. In zijn boeken koppelt hij grote thema's en politieke gebeurtenissen, zoals de burgeroorlog in Liberia of de aanslag op de Twin Towers, aan het leven van gewone mensen. Hij schreef vijf romans, waaronder De getuige (2011), Zwijgplicht (2007), Het koninkrijk van Sebah (2003) en Het land van de vaders (1999). Zijn boeken zijn uitgegeven in meerdere talen. Sherifs meeste ambitieuze roman, De Zwarte Napoleon, verscheen eind 2015. Hij werkt aan een nieuwe roman en een toneelstuk.

Tijdens International Film Festival Rotterdam (IFFR) schrijft Sherif voor Hivos over de acht genomineerde films in de Hivos Tiger Award Competition. Hivos is hoofdsponsor van IFFR en steunt filmmakers wereldwijd.