Het Internet is minder groen dan je denkt

Wereldwijd zijn er ongeveer 2,5 miljard mensen actief op Internet. De CO2-uitstoot die daardoor veroorzaakt wordt hoger ingeschat dan de uitstoot van het totaal aantal vliegreizen. Het Internet is minder groen dan je zou denken. Onderstaande graphic toont de impact die het Internet heeft op het milieu en geeft aan wat je zelf kunt doen om de schadelijke effecten te verminderen.