Goed te eten in 2050?

9 oktober, 2009

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Universiteit van Wageningen. De dag is bedoeld voor onder meer mensen uit het bedrijfsleven, van de overheid en maatschappelijke organisaties. Welke bijdrage leveren zij de komende twee jaar concreet aan de vergroting van de voedselzekerheid in de wereld?

Het evenement is klimaatneutraal gemaakt door het Hivos Klimaatfonds.

De bijeenkomst vindt plaats op 16 oktober 2009, 14.00 uur in Mammoni. Deelname is gratis.

Op de website www.wereldvoedseldag.nl en via twitter.com/wereldvoedsel kunt u de actuele ontwikkelingen rondom Wereldvoedseldag 2009 volgen.

Wereldvoedseldag
16 oktober 2009
Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht
14.00-17.30

Lees ook