GISWatch houdt Big Brother in de gaten

8 september, 2014

Het rapport “Communications surveillance in the digital age” bundelt meerdere onderzoeken vanuit het perspectief van de burger, die wereldwijd nauwlettend in de gaten wordt gehouden. In de landenanalyses komen onder meer de aantasting van privacy, de schending van mensenrechten en de tekortkomingen in de wet aan bod. Tevens biedt het rapport inzicht in digitale controlesystemen die overheden en bedrijven gebruiken om mensen te volgen. Bij de lancering van het rapport in Istanbul werd een speciale bijlage over internetrechten in Turkije gepresenteerd. 

Op initiatief van de Association for Progressive Communications en Hivos wordt sinds 2007 jaarlijks een GISWatch rapport gepubliceerd. GISWatch reflecteert thema’s die relevant zijn voor de ontwikkeling van een vrije, open en duurzame informatiesamenleving.

Internet Governance ForumVerschillende Hivos-programma’s waren vertegenwoordigd op het Internet Governance Forum, zoals het Digital Defenders Partnership en IG MENA. De delegatie van Hivos wist hierbij een aantal cruciale onderwerpen op de agenda te zetten: van internetvrijheid en vrijheid van meningsuiting tot de vertegenwoordiging van lage- en middeninkomenslanden in discussies over internetbeleid. Ook had Hivos contact met de deelnemers van het alternatieve Internet Ungovernance Forum. Dit forum dook nog dieper in strategieën om een open, vrij en veilig internet te garanderen.

 

> GISWatch 2014 – Communications surveillance in the digital age (PDF)
> Internet rights that went wrong in Turkey (PDF)

 

Foto: Neelie Kroes ontvangt het rapport van Hivos medewerkers.

Lees ook