GISwatch 2013: internet moet veiliger voor vrouwen

23 oktober, 2013

Vrouwen internetten steeds meer,  ze benutten de mogelijkheden online voor  sociale contacten, zakelijke kansen en politiek-bestuurlijke kwesties. Er zit echter ook een schaduwkant aan de opmars van vrouwen op internet. Wereldwijd ondervinden vrouwen steeds meer online intimidatie,cyberstalking en online verbaal geweld.

Online rechtenHet GISWatch-rapport is  gelanceerd op het achtste Internet Governance Forum in Bali, Indonesië waar activisten, academici en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden hun visie op het heden en de toekomst van het web  uitwisselen. Het rapport roept op om vrouwen actief te (blijven) betrekken bij technologische ontwikkelingen en ICT-beleid en om hun online rechten te versterken en opnieuw onder de aandacht te brengen.

Grootgebruikers "In 2013 gebruikte 37 procent van de vrouwen in de wereld het internet tegenover 41 procent van de mannen. Los van deze ITU-cijfers is er weinig bekend over de invloed van het internet en ICT op vrouwenlevens wereldwijd. Deze editie van GISWatch laat zien waarom het belangrijk is gender en vrouwenrechten mee te nemen in discussies over internet en technologie,"verklaarde Jan Moolman, projectcoördinator van het APC Women’s Rights Programme.

Change AgentsMondige vrouwen die in staat zijn hun rechten te verdedigen en claimen, zijn “change agents”, zij brengen gelijkheid en sociale rechtvaardigheid voor vrouwen dichterbij. ICT en internet bieden vrouwen de gelegenheid een ​​breed publiek te bereiken. Door artikelen en beeldmateriaal van  bloggers, burgerjournalisten, vrouwenactivisten en vrouwengroepen toegankelijk te maken voor het brede publiek, stimuleert Hivos  alternatieve informatiestromen. Dit zorgt voor meer diversiteit in het medialandschap en biedt burgers -mannen en vrouwen-  een ruimte waar hun stem gehoord kan worden, "verklaarde Loe Schout, hoofd van de Cultuur, ICT & Media Bureau bij Hivos.

Over GISWatchSinds 2007 biedt GISWatch ruimte voor kritische reflectie rond thema’s die relevant zijn voor de ontwikkeling van een inclusieve en open informatie-samenleving. Het GISWatch rapport wordt jaarlijks gepubliceerd en is een gezamenlijk initiatief van APC en Hivos.

 

 

Lees ook