Gevangen Syrische ICT expert Bassel Khartabil wint Digital Freedom prijs.

22 maart, 2013

Bassel Khartabil krijgt de prijs vanwege zijn inzet voor een open en vrij internet dat beschikbaar is voor iedereen. Hij ontwikkelt open source software en droeg bij aan grote internet projecten als de Arabische Wikipedia, Creative Commons en Mozilla Firefox. In een land dat verscheurd wordt door geweld, werkt hij op vreedzame wijze aan vrijheid van meningsuiting. Dana Trometer, een vriendin van Bassel die de prijs in ontvangst nam: "Bassel zou vrij moeten zijn om buiten de gevangenis zijn eigen vrijheid en digitale vrijheid te vieren. Hij bedankt de jury en het publiek voor de prijs en wil zijn respect betuigen aan alle slachtoffers van de strijd voor vrijheid van meningsuiting.”

Vrije geluidenHivos ondersteunt projecten op het gebied van vrije media. Dankzij nieuwe, digitale media kunnen steeds meer mensen en organisaties van zich laten horen. Dit leidt tot meer communicatie en een gevarieerder informatie-aanbod. Meer diversiteit leidt uiteindelijk tot meer democratie. Bassel Khartabil is oprichter van het door Hivos ondersteunde Aikilab, vrijplaats voor technologie, creativiteit en innovatie in  Damascus.

#FREEBASSELDe campagne  #FREEBASSEL roept op tot onmiddellijke vrijlating van Bassel Khartabil. Heb jij een hart voor open internet en vrijheid van informatie in het algemeen? Op freebassel.org kun je een petitie ondertekenen waarin je om zijn vrijlating vraagt. Met genoeg internationale druk kan Bassel Khartabil vrijkomen.

Foto cc copyright Dtkindler

Lees ook