Fill The Gap 2012: Beyond the mobile hype

24 april, 2012

Key note speaker van deze 9e editie is de Amerikaanse software developer Jonathan Gosier, onder andere eigenaar van Appfrica en initiatiefnemer van Apps4Africa, een wedstrijd die Afrikaanse software developers uitdaagt om oplossingen voor lokale problemen te vinden. Andere bijdragen zijn afkomstig van Hapee de Groot (Hivos), Stijn van der Krogt (IICD) en Rindert de Groot (Coolpolitics en Worldconnector). Het discussiepanel bestaat uit Danielle Puma (Vodafone Foundation Nederland), Jeroen Verplanke (onderzoeker Universiteit Twente), Katrin Verclas (Mobileactive.org) en Jonathan Gosier.

Hype?

Mobiele telefonie is niet meer weg te denken uit de moderne wereld, en ook niet uit ontwikkelingssamenwerking. Het is dan ook lange tijd gezien als de heilige graal, bijvoorbeeld op economisch gebied (prijsvergelijkingen op internet) maar vooral ook op gebied van gezondheidszorg. Dankzij gebruik van mobiele telefoons en internet is het nu veel makkelijker om informatie te verzamelen en tevredenheid te peilen, maar ook om bewustzijn en voorlichting op gebied van gezondheidszorg te verspreiden. Zo sluit de Afrikaanse NGO SEND gezondheidsverzekeringen af bij de lokale bevolking en gebruikt laptops en (mobiel) internet om data snel te kunnen verzamelen en verwerken.

Lokale oplossingen voor lokale problemen

Dat de ‘mobile hype’ inderdaad terecht een hype genoemd mag worden staat volgens de sprekers wel vast. Hoewel de nieuwe technologieën van onschatbare waarde zijn, worden er wel enkele kritische punten naar voren gebracht. Zo benadrukt Jonathan Gosier dat lokale experts en ondernemers betrokken moeten zijn bij de projecten. Zij zijn immers degenen die het probleem ervaren: lokale oplossingen voor lokale problemen. Net zoals Hivos hecht hij waarde aan autonomie en moet het project in lokale handen blijven. Zijn initiatief Apps4Africa is hier een goed voorbeeld van.

Werken vanuit bestaande innovaties

Een tweede kritisch punt is de wildgroei aan pilots. Organisaties en bedrijven willen vaak ‘iets nieuws’ en de mogelijkheid gebruiken om zelf bepaalde tools en toepassingen te ontwikkelen. Dus wordt er, in plaats van verder te gaan vanuit bestaande toepassingen en deze te verbeteren, vaak gekozen voor nieuwe pilots. Hierdoor kunnen de rollen omgedraaid worden: een hippe tool leidt tot een project, terwijl de vraag of behoefte onduidelijk is. De verschillende sprekers benadrukken daarom nog eens: de vraag moet het aanbod sturen, en dan kan er vervolgens gekeken worden wat de beste manier is om een probleem te lijf te gaan. Mobiel, dan wel via andere wegen.

Beyond the hype

De belangrijkste vraag van Fill The Gap 2012 is: wat is de volgende stap? Data, is het eenduidige antwoord van de panelleden. De toekomst draait niet (meer) om het verzamelen van gegevens, maar om de vraag wat hiermee te doen. ICT maakt het mogelijk om ontzettend veel data op uiteenlopende gebieden te verzamelen. Wat kunnen bedrijven, NGO’s en overheden met deze schat aan informatie? Hoe kunnen de verzamelde gegevens het beste toegepast worden? Deze vragen moeten in de toekomst beantwoord worden. Het omgaan met dataverzamelingen wordt dan ook de nieuwe hype in ICT en ontwikkeling.

Hivos en de hype

Dankzij nieuwe technologieën krijgen steeds meer mensen toegang tot informatie en kunnen ze hun stem laten horen. Hivos steunt daarom lokale partners bij het opzetten van projecten die zich daarop richten. Bijdragen? Steun onze actie ‘Geef slimme munitie voor internetvrijheid in het Midden-Oosten’.

Lees ook