Beeld2
Foto: Flickr PVDA (CC BY 2.0)

Extra asielopvang niet ten koste van ontwikkelingssamenwerking

Oproep aan Samsom: haal extra kosten van Nederlandse asielopvang niet uit het dalende budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Het vluchtelingenprobleem vereist humane en adequate oplossingen. Naast het bieden van fatsoenlijke opvang moet Nederland ook de oorzaken van conflicten aanpakken. Ontwikkelingssamenwerking speelt daarbij een belangrijke rol.

Wat doet een mens vluchten van huis en haard? Oorlog, geen economisch perspectief, grove mensenrechtenschendingen en de lijst gaat door. Het zijn juist deze problemen die ontwikkelingsorganisaties mede helpen oplossen. Maar de afgelopen jaren is er miljarden op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd. Hierdoor is er minder ruimte om deze oorzaken van vluchtelingenstromen aan te pakken.

Nederland staat internationaal bekend om zijn ā€˜3Dā€™-benadering als het gaat om internationale vraagstukken. Nederland was een van de eerste landen die besefte dat de problemen in de wereld om een evenwichtige benadering en een gelijkwaardige inzet van Diplomatie, Development (ontwikkeling) en Defensie vragen.

Als de Nederlandse politiek ervoor kiest om het budget voor Defensie voor 2016 te verhogen dan zou zij ook het budget voor Ontwikkelingssamenwerking moeten verhogen. Eenzijdige nadruk op een militaire oplossing, zal de oorzaken van de vluchtelingenproblematiek niet wegnemen.

Kom in actie!

De PvdA moet nu solidair zijn en opkomen voor de armsten wereldwijd. Regeringspartij PvdA kan ervoor zorgen dat niet alleen de uitgaven van Defensie worden verhoogd, maar ook de uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking, nadat hierop jarenlang zwaar bezuinigd is.

Onze oproep aan Diederik Samsom

  • Zet je ervoor in dat budgetverhogingen op Defensie hand in hand gaan met verhoging van het budget voor ontwikkeling (Development) en Diplomatie.
  • Zet het budget voor Ontwikkelingssamenwerking in om de oorzaken van conflicten en vluchtelingenstromen ā€“ zoals extreme ongelijkheid en armoede - aan te pakken. Voorkom daarom dat steeds meer kosten voor de opvang van vluchtelingen in Nederland betaald worden uit het budget dat bedoeld is voor armoedebestrijding.
  • Maak hierover heldere, internationale afspraken.

 

Deze actie wordt breed ondersteund door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en is een initiatief van Oxfam Novib, Cordaid, Prisma, ICCO, Hivos en Partos.