Energieakkoord mist urgentie

12 juli, 2013

Het akkoord is het resultaat van een typisch Nederlandse poldersetting:  werkgevers, vakbonden, de milieubeweging en de overheid hebben maandenlang  gewerkt aan dit Nationaal Energie akkoord onder leiding van de SER. Dat ze tot een akkoord op hoofdlijnen zijn gekomen is natuurlijk positief. Maar de donkere schaduw van de economisch zware tijden, de grote belangen van de industrie in goedkope stroom en een kabinet dat de boot afhoudt, hebben geleid tot een resultaat dat volstrekt onvoldoende is.

In juni heeft de Wereldbank – niet een milieu-organisatie dus – met twee rapporten de volstrekte ontoereikendheid van het huidige klimaatbeleid nog eens onderstreept. Zelfs als alle plannen worden waargemaakt stevenen we af op een opwarming van de aarde met 4 graden. De Wereldbank laat ook zien dat al bij een stijging van 1.5°C-2°C boeren  in Afrika 40 tot 80 procent van het land voor mais , gierst en sorghum zullen verliezen. In Azië gaat een groot areaal landbouwgrond verloren door de stijging van de zeespiegel.  Een stijging van 30 cm betekent al een verlies van 11 procent van rijstoogsten in de belangrijke Mekong delta.

Kortom het moet sneller: in plaats van 2% minder moeten we juist sneller overstappen op groen, om op de volgens de VN noodzakelijke 40 tot 50% duurzame energievoorziening uit te komen in 2030.  Ook kunnen de CO2 emissies sneller omlaag met een veel ambitieuzer programma voor het energiezuinig maken van gebouwen. Concrete voorstellen om woningen en gebouwen snel en grootschalig energieneutraal te maken liggen er al. Tenslotte blijven er grote kansen onbenut voor het efficiënter maken  van de energie intensieve industrie.  

Wanneer we het in Nederland hebben over bezuinigingen om uit de economische crisis te komen dan is het doel dat we willen voorkomen dat de volgende generatie met een hoge schuldenlast wordt opgezadeld. Met een energieakkoord zoals dat vandaag is gepresenteerd doen we het tegendeel: we zadelen toekomstige generaties op met een klimaat- en energieprobleem waarvan de kosten straks vele malen hoger zullen uitvallen.  

Tekst door Eco Matser, foto cc 3 Gazet – 3gz.com

Lees ook