Beeld2

Een open samenleving, dat is het antwoord

Ontsteld is Hivos over de gebeurtenissen in Parijs die vele levens van onschuldige burgers hebben geëist. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen, waarvan de meeste daders Fransen waren, is opgeëist door IS. Vrijwel direct na het gruwelijke geweld, voornamelijk in uitgaansgelegenheden, klonk alom de roep om drastische maatregelen zoals het sluiten van grenzen of de oproep om IS ‘met wortel en tak’ uit te roeien. Algemeen directeur Edwin Huizing: “Terreur stelt onze vrijheid keer op keer zwaar op de proef, daarom moeten wij pal staan voor een open en vrije samenleving.”

Grenzen sluiten is geen antwoord

Nog geen tien maanden geleden schreven wij in reactie op de aanslagen op Charlie Hebdo: ‘De aanslag in Parijs bewijst […] hoe kwetsbaar wij zijn voor vijanden van democratie, voor extremisten die onze waarden haten. Maar het is een kwetsbaarheid die we zullen moeten accepteren, hoe moeilijk dat ook is.’ Hoe wrang is het dat deze woorden vandaag weer gelden en hoe waar dat ook nu het antwoord niet gezocht moet worden in het sluiten van grenzen. Edwin Huizing: “Een aanval op vrijheid en openheid mag nooit beantwoord worden met onvrijheid en geslotenheid.”

Solidariteit, verbondenheid en inclusiviteit gestalte blijven geven

Terroristen moeten worden opgespoord en vervolgd, meer in het algemeen is het zaak om in de samenleving waarden zoals solidariteit, verbondenheid en inclusiviteit gestalte te blijven geven. Elk politiek geluid dat de ‘wij-zij’ tegenstelling versterkt – precies wat terroristen beogen –, is contraproductief. Doen alsof de vluchtelingenstroom of de islam oorzaken zijn van alle ellende is daarvan het sterkste bewijs. Huizing: “Alles in het werk stellen om geen nieuwe generatie terroristen te kweken, dát vergt politieke moed.”

Angst ondermijnt vertrouwen

De angst die nu wordt gevoeld, ondermijnt vertrouwen, terwijl we juist in vertrouwen moeten investeren. Zowel hier in Nederland, in Europa, als in landen in het Midden-Oosten. Hivos werkt daar, in onder meer Syrië en Irak met dappere mannen en vrouwen die leven in gesloten, repressieve samenlevingen. Mensen die desondanks waarden zoals inclusiviteit en zeggenschap aanhangen, mensen die blijven geloven in het recht ondanks de dagelijkse realiteit van bomgordels en vatbommen die het leven tot een hel maken.

De kracht van open samenlevingen

Het antwoord schuilt in de kracht van open samenlevingen. Daarom roepen wij wereldleiders op om meer te doen aan het tegengaan van radicalisering en conflict zowel in Nederland als daarbuiten.