Duurzame energie geeft vrouwen kansen

16 oktober, 2013

Binnen haar programma voor duurzame energie kiest Hivos ervoor om sekse specifieke doelen op te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het biogasprogramma dat Hivos samen met SNV uitrolt en ook voor het cookstove-programma. Naast toegang tot duurzame energie en ondernemerschap is vrouwenemancipatie een belangrijke doelstelling.

KeukeninnovatieIn gebieden waar gekookt wordt op hout is het tijd voor keukeninnovatie. Niet meer koken op hout voorkomt uitstoot van broeikasgassen en ontbossing. Koken zonder vieze roet en rook scheelt flink in gezondheidsproblemen (2 miljoen doden per jaar, vooral vrouwen en kinderen) en ademhalingsproblemen en ooginfecties en brandwonden.

Tijd voor iets betersBetere kooktoestellen kunnen zorgen voor een schone kookomgeving. Biogasinstallaties geven duurzame toegang tot energie. Juist voor vrouwen scheelt dit een zware last omdat zij dan niet langer hout hoeven te sprokkelen. De vrijgekomen tijd kan worden gebruikt voor andere activiteiten: sociale contacten, rust of werk waardoor het gezinsinkomen toeneemt.

Bewust en sterkHivos betrekt steeds meer vrouwen bij de besluitvorming en het beheer van haar projecten en legt nadruk op het werken met, en versterking van vrouwengroepen. Binnen de programma’s wordt gewerkt aan seksegelijkheid en emancipatie van vrouwen. Dit wordt gecombineerd met bewustmakingscampagnes.

Foto: TaTedo

Lees ook