ENG
 


 

Resultaten

De Hivos aanpak is gebaseerd op vertrouwen in de kracht en creativiteit van mensen in ontwikkelingslanden. Als zij de kans en de middelen krijgen, kunnen zij in hun eigen bestaan voorzien, opkomen voor hun rechten en hun eigen leven vorm geven. Het werk van 650 partnerorganisaties in 26 landen, ondersteund door een innovatief kennisprogramma en uitgedragen door campagnes, bewijst dit.

 

Wat bereikte Hivos in 2013


 
Cameraman

Resultaten in beeld

Alles over het werk en de behaalde resultaten van Hivos partners in zes minidocumentaires.

 
 

Jaarverslagen


 
AirPutih Indonesia Merapi

Kennisprogramma

Hivos investeert in kennis om te blijven leren over haar werkterreinen en kritisch te reflecteren op haar eigen praktijk. Dankzij haar kennisprogramma is Hivos in staat gebleken te blijven innoveren en een voortrekkersrol op haar werkterreinen te behouden.

 
 

Evaluaties