ENG
 


 

Sparen

Een kleine lening aan boeren, handelaren, timmerlieden of marktkooplui in ontwikkelingslanden geeft hen de kans een eigen bedrijfje te beginnen en zich structureel aan hun armoede te onttrekken. Het Hivos Triodos Fonds verstrekt dergelijke microkredieten aan arme ondernemers in ontwikkelingslanden.

 

 

Sparen met de Noord-Zuid Spaarrekening

Voor veel mensen in ontwikkelingslanden is een eigen bedrijfje de enige mogelijkheid om aan een vast inkomen te komen. Bij gewone commerciële banken krijgen deze arme ondernemers echter vaak geen lening. Hivos en Triodos Bank investeren sinds 1994 in microfinanciers die wel wél geld lenen aan arme ondernemers.

 
 

Meer informatie over de Noord-Zuid Spaarrekening?

Triodos Bank Informatie & Advies:
Tel: 030 – 693 65 11 (algemeen)
E-mail: info@triodos.nl
Website: www.triodos.nl