ENG
 


 

Sparen

Een kleine lening aan boeren, handelaren, timmerlieden of marktkooplui in ontwikkelingslanden geeft hen de kans een eigen bedrijfje te beginnen en zich structureel aan hun armoede te onttrekken. Het Hivos Triodos Fonds verstrekt dergelijke microkredieten aan arme ondernemers in ontwikkelingslanden.